X

Y

Yan | Yi C | Yi S | Yo | Yos | Yu

Yamabe Toshiro (1926–2000)
1980 performance   24: 18
biographical details   24: 25*
death of   88: 11*
on Sakata Eio   52: 69-70
“Tesuji Magic” [12 parts] (problems)   37 – 48:  ...

 
Yamabe Toshiro vs. Go Seigen
“First Encounters with New Stars” Series 1953 (no komi)   48: 52-55 c

 
Yamabe Toshiro vs. Hashimoto Utaro
East-West Team Match 1950 (no komi)   4: 61-62

 
Yamabe Toshiro vs. Kato Masao
Tengen Title Match 1980 (Games 1-3)   24: 18-27

 
Yamada Kimio
700 wins, reaches   113: 7
biographical details   109: 12*
Gosei Tournament 2004, wins   101: 8
Honinbo League 2005-06, wins   107: 5-6*;  109: 12
Honinbo Title Match 2006, loses to Takao Shinji in   108: 5-6*
NHK Cup 2010-11, wins   125: 7
Oza Title Match 1997, defeats Ryu Shikun in   81: 4
Oza Title Match 1998, loses to O Rissei in   84: 2-3*
Oza Tournament 2009, wins   120: 6
Oza Tournament 2010, wins   123: 7
Ryusei Tournament 1999, wins   87: 4
Samsung Cup Final 2000, loses to Yu Ch’ang-hyeok in   91: 2
Shinjin-O Title Match 1997, defeats Aoki Kikuyo in   81: 4

 
Yamada Kimio vs. Cho U
Meijin League 2006-07   112: 47-49

 
Yamada Kimio vs. Ishida Akira
Honinbo League 1998-99 (proper move analysis)   125: 63, 64

 
Yamada Kimio vs. O Rissei
Honinbo League 1998-99 (joseki analysis)   104: 61

 
Yamada Kimio vs. Takao Shinji
Honinbo Title Match 2006 (Games 1-6)   109: 12-45* c
Honinbo Title Match 2006 (Game 2, sacrifice analysis)   118: 62-63

 
Yamada Kimio vs. Yi Ch’ang-ho
Samsung Cup 1999 (semifinal)   87: 65

 
Yamada Kimio vs. Yu Ch’ang-hyeok
Samsung Cup Final 2000 (Game 4)   91: 30-32

 
Yamada Kimio + Okada Yumiko
Ricoh Cup 2007, win   110: 8

 
Yamada Shinji
life-and-death problems by   117: 51, 58, 59

 
Yamada Takuji
“Plunging Into the Middle Game”   93: 48-49

 
Yamada Takuji vs. Ch’oe Ch’eol-han
International Youth Tournament 2001   94: 32-34*

 
Yamamoto ? vs. Umeda Haruhiko
endgame exercise   6: 47...53

 
Yamamoto Masato
tesuji problem by   38: 53, 56

 
Yamamoto Yutaka (1917–2010)
death of   124: 10

 
Yamashiro Hiroshi
1,000 wins, reaches   116: 7
1984, overall performance till   39: 62
biographical details   40: 51*;  45: 26*
Honinbo League 1985-86, wins   43: 3-4
Honinbo League 1986-87, wins   48: 2-3
Honinbo Title Match 1986, loses to Takemiya Masaki in   44: 2*;  45: 26;
     46: 22, 36-38*
Honinbo Title Match 1987, loses to Takemiya Masaki in   48: 2;  49: 2*;  51: 47*
Honinbo Title Match 1993, loses to Cho Chikun in   69: 10-11
Kisei Title Match 1992, loses to Kobayashi Koichi in   66: 4-5*;  67: 5
Kisei Tournament 1991 play-off, defeats Cho Chikun in   66: 5
Okan Tournament 2001, wins   94: 10
Okan Tournament 2005, wins   106: 6
Okan Tournament 2010, wins   124: 8, 9
Oza Title Match 1984, loses to Kato Masao in   36: 3*, 5;  37: 2*;  40: 50, 53-54
Oza Tournament 1984, wins   36: 3*
youngest league player (1978)   11: 3, 4*

 
Yamashiro Hiroshi vs. Cha, Jimmy
Fujitsu Cup 1989 (Round 1)   55: 12-15*

 
Yamashiro Hiroshi vs. Cho Hun-hyeon
Fujitsu Cup 1990 (quarterfinal)   62: 18-21*

 
Yamashiro Hiroshi vs. Kato Masao
Oza Title Match 1984 (Games 1-3)   39: 63-64*;  40: 50-54

 
Yamashiro Hiroshi vs. Sonoda Yuichi
Meijin Preliminary Tournament 1979   17: 12-15

 
Yamashiro Hiroshi vs. Takemiya Masaki
Honinbo Title Match 1986 (Games 1-5)   45: 26-35*;  46: 22-37*
Honinbo Title Match 1987 (Games 1-4)   51: 53-66*

 
Yamashita Keigo
see also Honinbo Dowa
700 wins, reaches   120: 8;  121: 7
2005 performance   107: 48
2011 success   127: 5*
Agon Kiriyama Cup 2010, wins   123: 7;  124: 12
Gosei Title Match 2000, defeats Kobayashi Koichi in   89: 39*, 46;  90: 6-7*
Gosei Title Match 2001, loses to Kobayashi Koichi in   92: 8;  93: 5-6*
Gosei Tournament 2008, wins   115: 7
Hane Naoki, rivalry with   107: 48;  126: 45;  129: 44
Honinbo League 2009-10, wins   122: 6, 7;  123: 12
Honinbo Title Match 2010, defeats Hane Naoki in   123: 4;  124: 18
Honinbo Title Match 2011, defeats Hane Naoki in   126: 6*;  127: 36*
Honinbo Title Match 2012, loses to Iyama Yuta in   128: 7, 8;  129: 43*
Iyama Yuta, rivalry with   126: 7
Judan Tournament 2005-06, wins   107: 5
Judan Tournament 2006-07, wins   111: 5
Kisei Leagues 2005 play-off, wins   106: 5
Kisei Title Match 2003, defeats O Rissei in   97: 7-8*;  98: 6-7*
Kisei Title Match 2004, loses to Hane Naoki in   100: 7;  101: 5-6
Kisei Title Match 2006, defeats Hane Naoki in   107: 4*
Kisei Title Match 2006, interview after winning   108: 31, 64
Kisei Title Match 2007, defeats Kobayashi Satoru in   110: 6;  111: 4;  112: 23
Kisei Title Match 2007, interview after winning   112: 23*
Kisei Title Match 2008, defeats Cho Chikun in   114: 6*;  115: 5-6;  116: 29*
Kisei Title Match 2009, defeats Yoda Norimoto in   118: 5*
Kisei Title Match 2010, loses to Cho U in   121: 5;  122: 6
marriage of   100: 9
Meijin League 2002-03, wins   99: 7
Meijin League 2010-11, wins   126: 7
Meijin Title Match 2003, loses to Yoda Norimoto in   99: 7
Meijin Title Match 2011, defeats Iyama Yuta in   127: 4;  128: 40*
Meijin Title Match 2011, interview before   128: 12
Meijin Title Match 2012, defeats Hane Naoki in   129: 5-6*
Oza Title Match 2006, wins   109: 6;  110: 5*
Oza Title Match 2007, wins   113: 9;  114: 4 c
Oza Tournament 2004, wins   102: 8
Oza Tournament 2005, wins   105: 7
rivalries  see subentries Hane , Iyama
Ryusei Tournament 2010, wins   123: 7
Shinjin-O Title Match 1999, wins   87: 4
Shinjin-O Title Match 2000, wins   90: 7
Shinjin-O Title Match 2001, wins   93: 8
Shusai Prize 2000, wins   91: 11
Shusai Prize 2007, wins   114: 10
Shusai Prize 2011, wins   128: 10
style of   98: 6;  111: 37-38;  128: 12
Tengen Title Match 2003, loses to Hane Naoki in   100: 6-7*
Tengen Title Match 2004, wins   103: 6*
Tengen Title Match 2009, wins   120: 7;  121: 4-5*
Tengen Tournament 2003, wins   99: 8
Tengen Tournament 2004, wins   102: 8
Tengen Tournament 2006, wins   109: 6, 7*
Tengen Tournament 2007, wins   113: 7
Tengen Tournament 2009, wins   120: 7
winning streak in Oteai   98: 10

 
Yamashita Keigo vs. Cho Chikun
Kisei Title Match 2008 (Games 1-7)   115: 30-46* c;  116: 10-29*

 
Yamashita Keigo vs. Cho Han-seung
Fujitsu Cup 2006 (Round 1)   108: 38-41*

 
Yamashita Keigo vs. Cho U
Kisei Title Match 2010 (Games 1-5)   122: 12-39* c

 
Yamashita Keigo vs. Gu Li
Asian Games 2010 (Round 5)   125: 19-24*

 
Yamashita Keigo vs. Hane Naoki
Honinbo Title Match 2010 (Games 1-5)   123: 12-32* c;  124: 14-18*
Honinbo Title Match 2011 (Games 1-7)   126: 6*, 45-53*;  127: 12-21*, 22-36*
Kisei Title Match 2004 (Games 1-7)   101: 48-58;  102: 38-42;  103: 12-30*
Kisei Title Match 2006 (Games 1-4)   107: 49-56*;  108: 19-31*
Kisei Title Match 2006 (joseki analysis of Game 1)   111: 59-60
Meijin Title Match 2012 (Games 1-7)   129: 44-61*

 
Yamashita Keigo vs. Iyama Yuta
Honinbo Title Match 2012 (Games 1-7)   129: 12-43* c
Meijin Title Match 2011 (Games 1-6)   128: 12-40*

 
Yamashita Keigo vs. Kobayashi Satoru
Kisei Title Match 2007 (Games 1-4)   111: 37-46*;  112: 10-23*

 
Yamashita Keigo vs. Kono Rin
Tengen Title Match 2005 (joseki analysis of Game 5)   111: 64

 
Yamashita Keigo vs. O Rissei
Kisei Title Match 2003 (Games 1-5)   98: 7*, 34-41, 50*, 58, 33;  99: 48-65

 
Yamashita Keigo vs. Yi Ch’ang-ho
Asian Games 2010 (Round 6)   125: 16-19
Fujitsu Cup 2006 (Round 2)   108: 44-47*
Fujitsu Cup 2006 (Round 2, sacrifice analysis)   117: 60-62
Fujitsu Cup 2009 (quarterfinal)   120: 50-53
Ing Cup 2004 (Round 2)   102: 25-28

 
Yamashita Keigo vs. Yoda Norimoto
Kisei Title Match 2009 (Games 1-6)   119: 28-58* c
Meijin Title Match 2003 (Games 1-5)   100: 52-57*;  101: 24-42*

 
Yamashita Keigo vs. Yu Ch’ang-hyeok
CSK Cup 2003 (Round 2)   98: 5*;  99: 17-20

 
Yamashita Keigo + Kobayashi Izumi
Ricoh Cup 2004, win   100: 9

 
Yamazaki Yoshihiro vs. Tanida Harumi
endgame exercise   8: 57-61

 
Yang Chae-ho
9-dan promotion   72: 5

 
Yang Chin-hua  see Yang Jinhua

 
Yang Dingxin
Ricoh Cup Rising Stars 2011, wins   126: 55

 
Yang Hui
All-China Individual Championship 1991, wins Women’s Division of   65: 7

 
Yang Hui vs. Kanda Ei
Japan-China Go Exchange 1980 (Round 2)   21: 31-33

 
Yang Hui vs. Takemiya Masaki
Fujitsu Cup 1993 (Round 1)   71: 35-37*

 
Yang Jaeho  see Yang Chae-ho

 
Yang Jinhua vs. Cao Dayuan
WAGC 1982 (final)   28: 34-36

 
Yang Liansheng
“A Commemoration of Dr. Yang Liansheng’s Contribution to Goe Rules”.
     Parts 1 & 2 (Ing Chang-ki)   71: 7-13;  72: 9-11

 
Yang Shihai
Lebaishi Cup Final 1999, loses to Chang Hao in   85: 6

 
Yang Shihai vs. Chang Hao
Lebaishi Cup Final 1999 (Game 3)   85: 11-12

 
Yang Yilun
teaching activities in the U.S.   51: 16*, 17, 21-22*, 23*

 
Yang Yu-Chia
“Double Ko Stones and Double Hot Stones”   73: 10-11
“Ing Rules, What Players Should Know About the”   70: 31-32

 
Yao legend
discussion of   70: 47-48
other legends, comparison to   70: 55-56

 
Yara no Satonoshi
Dochi and Aihara Kaseki (1710), loses to   20: 63

 
Yara no Satonoshi vs. Aihara Kaseki
1710   20: 63-ibc

 
Yashiro Kumiko
marries Kanazawa Hideo   108: 7
Women’s Honinbo Title Match 2005, wins   105: 8*;  107: 10*
Women’s Honinbo Title Match 2006, wins   109: 7

 
Yasuda Kiyoshi (1917–2011)
death of   125: 11;  126: 10;  128: 64

 
Yasuda Yasutoshi
tesuji problems by   38: 52, 54-55

 
Yasui (historical)  see Santetsu (1st) , Shibukawa Harumi , Sanchi (2nd) , Shunchi (heir) ,
Chitetsu (3rd) , Senkaku (4th) , Senchi Senkaku (7th) , Chitoku Senchi (8th) ,
Sanchi (9th)

 
Yasunaga Hajime (1901–94)
biographical details   39: 43*
death of   70: 12*
profile   13: 16;  39: 43
“Yasunaga in China” (game)   39: 42-44

 
Yasunaga Hajime vs. Chan Ka Yui
WAGC 1980 (semifinal)   19: 9-11*

 
Yasunaga Hajime vs. Chang Hao
1984 (7 stones)   39: 42-44

 
Yasunaga Hajime vs. Liu Xiaoguang
WAGC 1980 (play-off for 3rd place)   20: 9-11

 
Yasunaga Hajime vs. Nie Weiping
WAGC 1979 (Round 2)   14: 17-19

 
Yasunaga Hajime vs. Suc, Lojze
WAGC 1979 (Round 1)   13: 16-17

 
Yasunaga Hajime vs. Wang Qun
WAGC 1980 (Round 2)   20: 13

 
Yata Naoki
mugged (2006)   110: 7

 
Ye Gui
Women’s Mingren Title 2005, wins   105: 11
Women’s Mingren Tournament 1991, wins   65: 7

 
Ye Gui vs. Pak Chi-eun
Cheongkwanjang Cup 2005-06 (Game 13)   107: 46-47

 
Ye Gui + Kong Jie
Ricoh Cup 2006, win   107: 10

 
Yeo Chang-hyeok  see Yu Ch’ang-hyeok

 
Yi Ch’ang-ho
7-dan promotion   72: 5
9-dan promotion   77: 5
10-dan Title Match 2006, wins   107: 8-9*
10-dan Title Match 2008, wins   114: 9
Bacchus Cup Chunweon Title Match 1996, defeats Cho Hun-hyeon in   79: 17
Bacchus Cup Chunweon Title Match 1997, wins   81: 5-6
Bacchus Cup Chunweon Title Match 1999, wins   88: 12
BC Card Cup Title Match 1997, defeats Cho Hun-hyun in   80: 30
career survey   65: 39
Chaigowi Title Match 1997, defeats Cho Hun-hyeon in   79: 13
Chaigowi Title Match 1999, defeats An Cho-yeong in   85: 7
China-Korea Tengen Play-off 1999, wins   88: 4 c
China-Korea Tengen Play-off 2000, wins   90: 4
Cho Chikun, defeats, in special game   67: 4
Cho Hun-hyeon, number of games played against   115: 10
Chunlan Cup Final 1999, loses to Cho Hun-hyeon in   87: 9
Chunlan Cup Final 2003, wins   98: 2
Chunlan Cup Final 2005, wins   104: 2
conscription of   71: 56;  72: 5
Daewang Title Match 1995, wins   73: 5
Etland Cup King of Kings Tournament 2005, wins   105: 10
Etland Cup King of Kings Tournament 2006, wins   108: 9
Fujitsu Cup Final 1996, defeats Ma Xiaochun in   77: 4
Fujitsu Cup Final 1998, defeats Chang Hao in   83: 3, 16
Igo Club Challenge Match 1991, loses to Yoda Norimoto in   62: 5;  63: 5;
     65: 34-35
Ing Cup Final 2000-01, defeats Chang Hao in   90: 34;  91: 2
international grand slam (1999), completes   85: 4
international grand slam (2007), completes   113: 2*, 43
international record (as of 2007)   113: 21
international tournaments 1998-99, performance in   86: 8
Japan-China-Korea Meijin Tournament 1996, wins   77: 4;  78: 4
Jinro Cup results 1993-97   105: 31
KBS Cup 2001, wins   94: 12
KBS Cup 2005, wins   105: 10
KBS Cup 2007, wins   113: 10*;  114: 8
KBS Cup 2009, wins   118: 10
Kiseong Title Match 1995, wins   73: 5
Kiseong Title Match 1997, defeats Ch’oe Myeong-hun in   79: 15-16*
Kiseong Title Match 1998, defeats Cho Hun-hyeon in   82: 15
Kiseong Title Match 1999, defeats Mok Chin-seok in   85: 9-10
Kiseong Title Match 2000, defeats Ch’oe Kyu-pyeong in   88: 12
Kiseong Title Match 2001, wins   91: 13
Kiseong Title Match 2002, wins   94: 13;  95: 12-13
Kiseong Title Match 2003, wins   97: 56;  98: 11
“Korean Go: The Age of Lee”   71: 47-56*
Korean title matches, wins various   63: 8;  74: 4
Korean tournaments in the 1990s, dominates   66: 7;  68: 64;  70: 10;  71: 47-56*;
     75: 5;  82: 6;  84: 5
Kukgi Title Match 1994, wins   72: 6
Kuksu Title Match 1994, wins   72: 5-6
Kuksu Title Match 1997, defeats Seo Pong-su in   81: 6;  82: 14
Kuksu Title Match 2002, wins   95: 13
Kuksu Title Match 2003, wins   97: 56
Kuksu Title Match 2006, wins   107: 9
LG Cup Final 1997, defeats Yu Ch’ang-hyeok in   79: 2;  80: 46
LG Cup Final 1999, defeats Ma Xiaochun in   85: 3-4;  86: 6
LG Cup Final 2001, defeats Yi Se-tol in   91: 2-3;  92: 2, 40
LG Cup Final 2003, loses to Yi Se-tol in   98: 2;  99: 31*
LG Cup Final 2004, wins   101: 2
LG Petroleum Cup Final 2001, wins   94: 12
LG Petroleum Cup Final 2003, wins   100: 10
LG Petroleum Cup Final 2004, wins   103: 10
marries Yi To-yun   123: 9;  124: 10, 11*
Myeongin Title Match 2000, wins   90: 28
Myeongin Title Match 2001, defeats Yu Ch’ang-hyeok in   93: 10;  94: 13
Myeongin Title Match 2002, defeats An Cho-yeong in   96: 40
Myeongin Title Match 2003, wins   100: 10
Myeongin Title Match 2009, wins   121: 10
“New Moves and New Josekis”   79: 70-71;  80: 24-27
Nong Shim Cup 2000-2005, winning streak in   105: 31-32
Paedal Wang Title Match 1997, defeats Cho Hun-hyeon in   80: 10
Paedal Wang Title Match 1998, loses to Yu Ch’ang-hyeok in   85: 8
P’aewang Title Match 1995, wins   73: 5
P’aewang Title Match 2001, wins   91: 13
P’aewang Title Match 2002, wins   95: 13
prize money, tops one billion won in   94: 13
ranking loss (2010)   124: 11
rivalries  see subentries Yi Se-tol , Yoda
Ryu Shikun’s opinion about   71: 26-27*
Samsung Cup Final 1997, wins   81: 2;  82: 7
Samsung Cup Final 1998-99, defeats Ma Xiaochun in   85: 15
Samsung Cup Final 1999, defeats Cho Sonjin in   88: 2*
spelling of his name   70: 10
Teda Cup 2004, wins   102: 3
Tekron Cup Final 1997, defeats Ch’oe Myeong-hun in   81: 5, 38
titles won   117: 11
Tong Yang Securities Cup Final 1991-92, defeats Rin Kaiho in   65: 3;  66: 4*
Tong Yang Securities Cup Final 1993, defeats Cho Chikun in   69: 4*;  71: 19, 30*
Tong Yang Securities Cup Final 1996, defeats Ma Xiaochun in   76: 7-8, 10*
Tong Yang Securities Cup Final 1998, defeats Yu Ch’ang-hyeok in   83: 3
Toyota & Denso Cup 2002-03, wins   97: 2-3*
TV Asia Tournament Final 1999, loses to Yoda Norimoto in   86: 9
TV Asia Tournament Final 2000, loses to Cho Hun-hyeon in   89: 6
TV Asia Tournament Final 2002, defeats Cho Hun-hyeon in   95: 6*
Wangwi Title Match 1994, loses to Yu Ch’ang-hyeok in   71: 55
Wangwi Title Match 1997, defeats Cho Hun-hyeon in   80: 29;  81: 5
Wangwi Title Match 1998, defeats Cho Hun-hyeon in   83: 36
Wangwi Title Match 2000, wins   90: 28, 29
Wangwi Title Match 2002, wins   95: 13;  96: 40
Wangwi Title Match 2003, wins   99: 10
Wangwi Title Match 2004, wins   102: 10
Wangwi Title Match 2005, wins   105: 10
Wangwi Title Match 2006, wins   108: 9
Wangwi Title Match 2007, wins   112: 8
world’s number one player   86: 54*
Yi Se-tol, rivalry with   123: 56-57
Yoda Norimoto, rivalry with   102: 33, 36;  117: 20-21
Zhonghuan Cup 2007, wins   113: 2*

 
Yi Ch’ang-ho vs. An Cho-yeong
Chaigowi Title Match 1999 (Game 2)   85: 7-8

 
Yi Ch’ang-ho vs. Chang Hao
Fujitsu Cup Final 1998   83: 16-18
Ing Cup Final 2000-01 (Game 2)   91: 25-27*
Nong Shim Cup 2009-10 (Shanghai Round)   123: 37-38
Samsung Cup Final 2007 (Game 2)   111: 28-30
Toyota & Denso Cup Final 2003   98: 21-27*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Cho Chikun
Tong Yang Securities Cup 1995-96 (semifinal: Game 2)   76: 7-8
Tong Yang Securities Cup Final 1993 (Games 1-3)   71: 19-30*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Cho Hun-hyeon
Bacchus Cup Chunweon Title Match 1996 (Game 1)   79: 17-18
BC Card Cup Title Match 1997 (Game 4)   80: 30-33
Chaigowi Title Match 1994 (Game 3)   71: 53-54
Chaigowi Title Match 1997 (Games 4 & 5)   79: 13-15
Chunlan Cup Final 1999 (Game 1)   87: 9-14
Kiseong Title Match 1994 (Game 3)   71: 50-51
Kiseong Title Match 1998 (Game 5)   82: 15-16
Kiseong Title Match 2003 (Game 5)   98: 12-13
Kiwang Title Match 1994 (Game 4)   71: 54-55
Myeongin Title Match 1997 (Games 3 & 5)   81: 40-42
Paedal Wang Title Match 1993 (Game 4)   71: 49-50
Paedal Wang Title Match 1997 (middle-game analysis of Game 3)   80: 8, 10-11
P’aewang Title Match 1994 (Game 4)   71: 51-52
Tong Yang Securities Cup 1990-91 (semifinal, Game 3)   65: 33-34*
Wangwi Title Match 1997 (Games 1-4)   80: 29-30;  81: 25-37, 63-64

 
Yi Ch’ang-ho vs. Cho U
CSK Cup 2003 (Round 3)   99: 21-23*
Fujitsu Cup 2007 (semifinal)   113: 19-23*
Nong Shim Cup 2004-05 (Shanghai Round)   105: 29-31

 
Yi Ch’ang-ho vs. Ch’oe Ch’eol-han
Kuksu Title Match 2005 (Game 3)   104: 19-20

 
Yi Ch’ang-ho vs. Ch’oe Myeong-hun
Kiseong Title Match 1997 (Game 4)   79: 15-16*
Tekron Cup Final 1997 (Game 3)   81: 38-39

 
Yi Ch’ang-ho vs. Fujisawa Shuko
Fujitsu Cup 1994 (Round 1)   71: 38-40*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Gu Li
Asian Games 2010 (Gold Medal play-off)   125: 25-29
Changde Cup 2010 (Round 1)   124: 20-22
Changde Cup 2010 (final)   124: 25-27
Fujitsu Cup 2008 (final)   117: 21-24*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Gu Lingyi
Chunlan Cup 2010-11 (Round 2)   123: 39, 40

 
Yi Ch’ang-ho vs. Han Sang-hun
Samsung Cup 2007 (Round 2)   113: 37-42*, 59
Samsung Cup 2007 (Round 2, fuseki analysis)   116: 56

 
Yi Ch’ang-ho vs. Hane Naoki
Chunlan Cup Final 2003 (Games 1 & 2)   98: 14-21
CSK Cup 2003 (Round 2)   99: 15-17*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Kang Tong-yun
Fujitsu Cup 2009 (final)   120: 46-49*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Kato Masao
Fujitsu Cup 1994 (Round 2)   71: 41-43

 
Yi Ch’ang-ho vs. Kobayashi Koichi
Fujitsu Cup 1990 (quarterfinal)   61: 8-12*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Kobayashi Satoru
Samsung Cup Final 1997 (Games 1-3)   82: 7-13
Tong Yang Securities Cup 1997 (semifinal)   79: 26-27

 
Yi Ch’ang-ho vs. Komatsu Hideki
IBM Haya-go Open Tournament 1988 (Round 2)   52: 15-16

 
Yi Ch’ang-ho vs. Luo Xihe
Samsung Cup Final 2006 (Game 3)   107: 40-42

 
Yi Ch’ang-ho vs. Ma Xiaochun
Fujitsu Cup Final 1996   78: 20-22
LG Cup Final 1999 (Game 3)   86: 6-8
Samsung Cup Final 1998-99 (Games 1 & 5)   85: 15-19
Tong Yang Securities Cup Final 1996 (Game 4)   76: 8-10

 
Yi Ch’ang-ho vs. Mok Chin-seok
Kiseong Title Match 1999 (Game 1)   85: 9-10
LG Cup Final 2004 (Games 1-4)   102: 12-21

 
Yi Ch’ang-ho vs. O Meien
Fujitsu Cup 1989 (Round 1)   55: 20-28*
Nong Shim Cup 2004-05 (Shanghai Round)   105: 32-33

 
Yi Ch’ang-ho vs. Pak Cheong-sang
Zhonghuan Cup 2007 (final)   113: 43

 
Yi Ch’ang-ho vs. Pak Yeong-hun
Fujitsu Cup 2007 (final)   113: 27-31*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Rin Kaiho
Tong Yang Securities Cup Final 1991-92 (Games 1 & 2)   66: 14-19*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Rui Naiwei
Ing Cup 1992 (Round 2)   69: 16-18
KBS invitational game (2000)   90: 15-21
Kuksu Tournament 1999-2000 (final game)   88: 15-20
LG Petroleum Cup 2000   90: 21-27*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Seo Pong-su
Kukgi Title Match 1993 (Game 2)   71: 48-49
Kuksu Title Match 1997 (Game 3)   82: 14-15
Wangwi Title Match 2000 (Game 4)   90: 29-34

 
Yi Ch’ang-ho vs. Song T’ae-kon
Fujitsu Cup 2003 (semifinal)   99: 32-35*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Takemiya Masaki
Fujitsu Cup 1990 (Round 2)   60: 8-13*
Japan-China-Korea Meijin Tournament 1996   76: 5-6*

 
Yi Ch’ang-ho vs. Wang Xi
TV Asia Tournament 2006 (final)   109: 46-48

 
Yi Ch’ang-ho vs. Yamada Kimio
Samsung Cup 1999 (semifinal)   87: 65

 
Yi Ch’ang-ho vs. Yamashita Keigo
Asian Games 2010 (Round 6)   125: 16-19
Fujitsu Cup 2006 (Round 2)   108: 44-47*
Fujitsu Cup 2006 (Round 2, sacrifice analysis)   117: 60-62
Fujitsu Cup 2009 (quarterfinal)   120: 50-53
Ing Cup 2004 (Round 2)   102: 25-28

 
Yi Ch’ang-ho vs. Yi Se-tol
Fujitsu Cup 2002 (semifinal)   96: 9-13
LG Cup Final 2001 (Games 2 & 5)   92: 25-40*
LG Cup Final 2003 (Games 1-4)   99: 25-31*
Samsung Cup 2001 (quarterfinal)   93: 27-28, 47
Wangwi Title Match 2004 (Game 4)   109: 56

 
Yi Ch’ang-ho vs. Yoda Norimoto
Chunlan Cup 1999 (semifinal)   86: 13-16
Fujitsu Cup 2004 (quarterfinal)   102: 33-36*
Fujitsu Cup 2008 (quarterfinal)   117: 17-20
Igo Club Challenge Match 1991 (Game 3)   65: 35-39*
Nong Shim Cup 2005-06 (Shanghai Round)   108: 15-18*
Nong Shim Cup 2005-06 (Shanghai Round, sacrifice analysis)   118: 60-62
Teda Cup 2004   102: 36-37
TV Asia Tournament Final 1999   86: 9-13
unknown game (joseki analysis)   104: 61-64

 
Yi Ch’ang-ho vs. Yu Ch’ang-hyeok
1997 (joseki analysis)   106: 64-66
Kukgi Title Match 1995 (Game 1)   75: 6
LG Cup Final 1997 (Game 3)   80: 40-46
Paedal Wang Title Match 1998 (Game 5)   85: 8-9
Tong Yang Securities Cup Final 1998 (Game 4)   83: 12-16
Wangwi Title Match 1994 (Game 5)   71: 55-56

 
Yi Ch’ang-ho vs. Zhou Heyang
Chunlan Cup Final 2005 (Game 3)   105: 28-29
Fujitsu Cup 2000 (Round 2)   89: 29-31

 
“Yi Ch’ang-ho, the female” (nickname)  see Pak Chi-eun

 
Yi Sang-hun
SK Gas New Stars Best Ten Title Match 2000, wins   90: 28;  91: 13

 
Yi Sang-hun vs. Yu Ch’ang-hyeok
P’aewang Tournament 1997 (semifinal, middle-game analysis)   80: 9, 20-22

 
Yi Se-tol
7-dan promotion record (2003)   98: 2, 11
9-dan promotion record (2003)   99: 2
10-dan Title Match 2011, wins   125: 12
21st century performance   111: 12*
Bacchus Cup Chunweon Title Match 2000, wins   91: 13
BC Card Cup Final 2010, wins   122: 2, 3
BC Card Cup Final 2011, wins   125: 3, 4
BC Card Cup Title Match 2002, wins   95: 13
biographical details   91: 33*
break of six months   123: 57
China-Korea King of the New Stars Play-off 2002, wins   96: 4
Cho U, rivalry with   112: 50
Chunlan Cup Final 2011, wins   126: 3
Commodity Prices Information Cup 2006, wins   109: 9
Commodity Prices Information Cup 2007, wins   113: 10
Commodity Prices Information Cup 2010, wins   123: 9*
in conflict with Hanguk Kiweon (2009)   119: 4-5*
on family   124: 36
Fujitsu Cup 2002, wins   96: 2*
Fujitsu Cup 2003, wins   99: 2*
Fujitsu Cup 2005, wins   105: 2*;  107: 11
GS Caltex Cup 2006, wins   110: 9
“An Interview with Yi Se-tol”. Parts 1&2 (Miyazaki Yutaro)   123: 56-57;
     124: 34-36
KBS Cup 2006, wins   110: 8-9
KFT Cup 2002, wins   95: 13
Korean grand slam (2011), completes   125: 12
Korean ranking, number one in (as of 2012)   128: 64
Kuksu Title Match 2008, wins   114: 8
Kuksu Title Match 2008-09, wins   117: 11*;  118: 9
LG Cup Final 2001, loses to Yi Ch’ang-ho in   91: 2-3;  92: 2, 40
LG Cup Final 2003, defeats Yi Ch’ang-ho in   98: 2;  99: 31*
LG Cup Final 2008, defeats Han Sang-hun in   114: 3-4
Most Valuable Player of 2002, chosen as   97: 56
Myak-shing Cup Final 2005, wins   104: 10
Myak-shing Cup Final 2006, wins   107: 9*
Myak-shing Cup Final 2007, wins   111: 8
Myeongin Title Match 2007, wins   113: 10
Myeongin Title Match 2008, wins   117: 12;  118: 9
Olleh KT Cup 2010, wins   124: 10
Olleh KT Cup 2011, wins   127: 9
Paedal Wang Title Match 2000, wins   90: 28;  91: 13
playing strength of   123: 57
ranking reign (2010)   122: 10;  123: 9
ranking record (2008)   117: 12;  118: 10
resumes career   121: 11
rivalries  see subentry Cho U , Yi Ch’ang-ho
Samsung Cup Final 2004, wins   103: 2*
Samsung Cup Final 2008, wins   114: 2
Samsung Cup Final 2009, wins   118: 3
Samsung Cup Final 2012, wins   129: 3
style of   119: 21
Toyota & Denso Cup 2004-05, wins   103: 2
Toyota & Denso Cup 2006-07, wins   110: 2*;  111: 27
Toyota & Denso Cup 2006-07, interview after winning   111: 27
TV Asia Tournament 2007, wins   112: 3-4*
TV Asia Tournament 2008, wins   115: 4
winning streak (2000) of   89: 58
World Summit Play-off 2009, wins   120: 3
Yi Ch’ang-ho, rivalry with   123: 56-57
youngest-ever 9-dan in go history   99: 2

 
Yi Se-tol vs. Chang Hao
Toyota & Denso Cup 2004-05 (final, Games 1-3)   104: 13-19*

 
Yi Se-tol vs. Chen Yaoye
TV Asia Tournament 2007 (final)   113: 32-34*

 
Yi Se-tol vs. Cho Chikun
Fujitsu Cup 2006 (Round 2)   108: 42-43

 
Yi Se-tol vs. Cho U
Fujitsu Cup 2007 (Round 2)   112: 50-53*
Fujitsu Cup 2009 (Round 2)   120: 53-55
Toyota & Denso Cup 2006-07 (final, Games 1-3)   111: 12-27*

 
Yi Se-tol vs. Ch’oe Ch’eol-han
Fujitsu Cup 2005 (final)   106: 9-11, 67
Zhonghuan Cup Final 2005   105: 57

 
Yi Se-tol vs. Gu Li
CSK Cup Asian Team Match 2006 (Round 3, sacrifice analysis)   117: 62-64
Fujitsu Cup 2010 (quarterfinal)   122: 4*, 50-53, 54-57
LG Cup Final 2009 (Game 2)   119: 23-26

 
Yi Se-tol vs. Han Sang-hun
LG Cup Final 2008 (Game 3)   115: 48-49, 55

 
Yi Se-tol vs. Hane Naoki
Fujitsu Cup 2003 (Round 2)   98: 30-33
Toyota & Denso Cup 2006-07 (quarterfinal)   110: 50-51*

 
Yi Se-tol vs. Iyama Yuta
Asian Games 2010 (Round 6)   125: 14-16;  126: 55
Bosai Cup 2011   126: 34-37*
Fujitsu Cup 2008 (Round 2)   117: 14-17

 
Yi Se-tol vs. Kong Jie
Fujitsu Cup 2010 (final)   123: 49, 50-56*
Samsung Cup Final 2009 (Game 2)   119: 21-23*

 
Yi Se-tol vs. Piao Wenyao
Fujitsu Cup 2010 (semifinal)   123: 41-49*

 
Yi Se-tol vs. Shao Weigang
1998 (joseki analysis)   101: 43-44

 
Yi Se-tol vs. Song T’ae-kon
Fujitsu Cup 2003 (final)   99: 41-44*

 
Yi Se-tol vs. Wang Lei
LG Cup 2007-08 (Round 2)   112: 46

 
Yi Se-tol vs. Yi Ch’ang-ho
Fujitsu Cup 2002 (semifinal)   96: 9-13
LG Cup Final 2001 (Games 2 & 5)   92: 25-40*
LG Cup Final 2003 (Games 1-4)   99: 25-31*
Samsung Cup 2001 (quarterfinal)   93: 27-28, 47
Wangwi Title Match 2004 (Game 4)   109: 56

 
Yi Se-tol vs. Yoda Norimoto
CSK Cup 2003 (Round 2)   99: 12-15*
Fujitsu Cup 2003 (semifinal)   99: 35-40*

 
Yi Se-tol vs. Yu Ch’ang-hyeok
Fujitsu Cup 2002 (final)   96: 13-17
Paedal Wang Title Match 2000 (Game 5)   91: 33-39
Wangwi Tournament 2004   110: 64

 
Yi Seul-a + Pak Cheong-hwan
Asian Games 2010 mixed doubles, win   124: 2

 
Yi To-yun
marries Yi Ch’ang-ho   123: 9;  124: 10, 11*

 
Yin and yang
in relation to game of go   70: 51-52

 
Yo Kagen
NEC Shun’ei Tournament 1997, wins   79: 8
“Preserving Aji” (joseki analysis)   92: 44-45
Shin’ei Tournament 1996, wins   79: 9
“Unusual Joseki Variations”   93: 46-47

 
Yo Kagen vs. Aguilar, Fernando
Toyota & Denso Cup 2002-03 (Round 2)   97: 42-44*

 
Yo Kagen vs. Muramatsu Ryuichi
1986 (?)   45: 64

 
Yoda joseki
“The Korean Style: Korean Joseki Innovations”. Part 6 (Oya Koichi)   102: 59-64

 
Yoda Norimoto
900 wins, reaches   112: 7
1,000 wins, reaches   126: 9
2007 performance   112: 25
biographical details   35: 42*;  55: 26*
career survey   65: 47
Gosei Title Match 1996, defeats Kobayashi Satoru in   77: 2*
Gosei Title Match 1997, defeats Yuki Satoshi in   80: 4
Gosei Title Match 1998, defeats Sonoda Yuichi in   83: 36
Gosei Title Match 1999, loses to Kobayashi Koichi in   86: 3*
Gosei Title Match 2003, wins   99: 6, 7
Gosei Title Match 2004, wins   102: 7
Gosei Title Match 2005, wins   105: 6*
Gosei Tournament 2003, wins   98: 8, 9
Honinbo League 2003-04, wins   101: 6-7
Honinbo League 2006-07, wins   111: 6
Honinbo Title Match 2004, loses to Cho U in   102: 7
Honinbo Title Match 2007, loses to Takao Shinji in   112: 5*
Igo Club Challenge Match 1991, defeats Yi Ch’ang-ho in   62: 5;  63: 5;  65: 34-35
Ing Cup Final 1996, loses to Yu Ch’ang-hyeok in   78:12
international tournaments in 1993-94, success in   70:2*
JT Cup 1997, wins   79: 9
Judan Title Match 1995, defeats Otake Hideo in   73: 45
Judan Title Match 1996, defeats O Rissei in   76: 2-3*;  77: 27
Judan Title Match 1997, loses to Kato Masao in   79: 6-7*
Judan Tournament 1994-95, wins   72: 3
Kido Prizes for 1989, receives five   59: 6*
Kisei Leagues 2008 play-off, wins   117: 7-8*
Kisei Title Match 1998, loses to Cho Chikun in   82: 4*
Kisei Title Match 2009, loses to Yamashita Keigo in   118: 5*
Kisei Tournament 1997 play-off, defeats Ryu Shikun in   81: 5
Kisei Tournament 1998 play-off, loses to Kobayashi Koichi in   84: 3
Meijin League 1998-99, wins   86: 3
Meijin Title Match 1999, loses to Cho Chikun in   87: 3-4*, 28
Meijin Title Match 2000, defeats Cho Chikun in   90: 5-6*;  91: 15*
Meijin Title Match 2001, defeats Rin Kaiho in   93: ifc*, 6
Meijin Title Match 2002, defeats Cho Chikun in   96: 6
Meijin Title Match 2003, defeats Yamashita Keigo in   99: 7
Meijin Title Match 2004, loses to Cho U in   102: 7-8;  103: 5;  104: 22
most games in one year (1990), heads for another record of   60: 7
NHK Cup 1991, wins   63: 8
NHK Cup 1999, wins   85: 6
NHK Cup 2000, wins   88: 9
rivalries  see subentry Yi
Samsung Cup Final 1996, defeats Yu Ch’ang-hyeok in   78: 13*, 14, 18-19
Shinjin-O Title Match 1983, wins   32: 5
Shinjin-O Title Match 1986, wins   45: 4
Shinjin-O Title Match 1987, wins   50: 4-5*
Shinjin-O Title Match 1990, wins   61: 4
Shusai Prize 2003, wins   101: 7
style of   124: 36
on Takao Shinji   112: 25
Tong Yang Securities Cup Final 1994, loses to Cho Hun-hyeon in   71: 2*
tournament performance   101: 6-7
TV Asia Tournament 1993, wins   70: 2
TV Asia Tournament Final 1999, defeats Yi Ch’ang-ho in   86: 9
winning streak in NEC Japan-China Super Go Series 1988   52: 16;  54: 2
Yi Ch’ang-ho, rivalry with   102: 33, 36;  117: 20-21
Yi Se-tol on   124: 35-36
youngest league player (1984)   37: 2*, 3

 
Yoda Norimoto vs. Cho Chikun
Kisei Title Match 1998 (Games 1-6)   83: 19-28*, 30-35
Meijin Title Match 1999 (Games 1-5)   87: 28-40*
Meijin Title Match 2000 (Games 1-4)   91: 16-24
Meijin Title Match 2002 (Games 1-5)   97: 13-36

 
Yoda Norimoto vs. Cho Han-seung
Nong Shim Cup 2005-06 (Shanghai Round)   108: 12-13

 
Yoda Norimoto vs. Cho U
Honinbo Title Match 2004 (Games 1-6)   103: 32-56* c
Meijin Title Match 2004 (Games 1-6)   104 22-40, 56;  105: 35-55*

 
Yoda Norimoto vs. Dong Yan
CSK Cup 2003 (Round 3)   99: 23-24

 
Yoda Norimoto vs. Kato Masao
Judan Title Match 1997 (Games 1 & 2)   80: 56-64*

 
Yoda Norimoto vs. Kobayashi Koichi
Meijin League 1997-98 (joseki analysis)   87: 62-63

 
Yoda Norimoto vs. Kong Jie
Nong Shim Cup 2005-06 (Shanghai Round)   108: 13-15

 
Yoda Norimoto vs. Ma Xiaochun
NEC Japan-China Super Go Series 1988   52: 17
Shuko’s China Tour 1984   36: 19-20*

 
Yoda Norimoto vs. Miyazawa Goro
Shinjin-O Title Match 1983 (Game 2)   35: 42-43*

 
Yoda Norimoto vs. Mok Chin-seok
Nong Shim Cup 2007-08 (Pusan Round, middle-game problem & game)
     116: 48-54, 47

 
Yoda Norimoto vs. O Rissei
Judan Title Match 1996 (Game 4)   77: 27-29

 
Yoda Norimoto vs. Otake Hideo
Judan Title Match 1995 (Games 1-3)   73: 45-51*
Judan Title Match 1995 (post-joseki analysis of Game 1)   77: 50

 
Yoda Norimoto vs. Pak Yeong-hun
Fujitsu Cup 2007 (semifinal)   113: 23-27*
Nong Shim Cup 2006-07 (Shanghai Round)   111: 32-35

 
Yoda Norimoto vs. Peng Quan
Ing Cup 2004 (Round 2)   102: 28-30

 
Yoda Norimoto vs. Pietsch, Hans
LG Cup 1997-98 (Round 1)   81: 14-17 c

 
Yoda Norimoto vs. Redmond, Michael
Kirin Cup 1988   55: 56-57

 
Yoda Norimoto vs. Rin Kaiho
Meijin Title Match 2001 (Games 1-6)   93: 35-45;  94: 38-52

 
Yoda Norimoto vs. Sonoda Yuichi
Gosei Title Match 1998 (Games 1 & 3, including fuseki analysis)   83: 37-42, 60...64

 
Yoda Norimoto vs. Takao Shinji
Honinbo Title Match 2007 (Games 1-5)   112: 24-45*;  113: 12-18*

 
Yoda Norimoto vs. Yamashita Keigo
Kisei Title Match 2009 (Games 1-6)   119: 28-58* c
Meijin Title Match 2003 (Games 1-5)   100: 52-57*;  101: 24-42*

 
Yoda Norimoto vs. Yi Ch’ang-ho
Chunlan Cup 1999 (semifinal)   86: 13-16
Fujitsu Cup 2004 (quarterfinal)   102: 33-36*
Fujitsu Cup 2008 (quarterfinal)   117: 17-20
Igo Club Challenge Match 1991 (Game 3)   65: 35-39*
Nong Shim Cup 2005-06 (Shanghai Round)   108: 15-18*
Nong Shim Cup 2005-06 (Shanghai Round, sacrifice analysis)   118: 60-62
Teda Cup 2004   102: 36-37
TV Asia Tournament Final 1999 (final game)   86: 9-13
unknown game (joseki analysis)   104: 61-64

 
Yoda Norimoto vs. Yi Se-tol
CSK Cup 2003 (Round 2)   99: 12-15*
Fujitsu Cup 2003 (semifinal)   99: 35-40*

 
Yoda Norimoto vs. Yu Ch’ang-hyeok
Ing Cup Final 1996 (Games 1-4)   78: 7-12*
Samsung Cup Final 1996 (Games 1-3)   78: 14-18

 
Yoda Norimoto + Kusunoki Teruko
Ricoh Cup 2001, win   91: 11

 
Yokohama Sotetsu Cup  see World Women’s Amateur Go Championship

 
Yokota Shigeaki
Gosei Tournament 2007, wins   112: 6
Kansai Ki-in Number One Position Tournament 2005, wins   106: 6

 
Yokota Shigeaki vs. Kobayashi Koichi
Oza Tournament 1999   86: 50-52

 
Yokoyama Kunitada (1940–2010)
death of   123: 9

 
Yokozeki Iho (17??–?)
first game records of a female player   64: 38, 40

 
Yokozeki Iho vs. Nakao Kunitsugu
1778   64: 39

 
Yomi  see Reading

 
Yon-ko  see Quadruple ko

 
Yonezo (19th-century gambler)
Honinbo house challenged by   33: 51-52

 
Yonezo vs. Jowa
jubango 1820 (Game 1)   33: 52-53

 
Yonrensei fuseki
“How to Improve at Fuseki”. Part 7 (Kato Masao)   11: 35-37
“Takemiya Yonren-sei, This is the” (Takemiya Masaki)   51: 48-53 c

 
Yoo Chang-hyuk  see Yu Ch’ang-hyeok

 
Yorimitsu (samurai)  see Raiko legends

 
Yosai Nobukazu (artist)
Daughters of Dignitaries Studying Various Arts  (oban triptych, cover note)
     125: 1

 
Yose  see Endgame

 
Yoshida Mika
8-dan promotion   99: 9
Women’s Honinbo Title Match 1993, wins   70: 9*
Women’s Honinbo Title Match 1996, defeats Nakazawa Ayako in   78: 3-4

 
Yoshida Mika + Tono Hiroaki
Ricoh Cup 2000, win   88: 8

 
Yoshida Misako (1881–1944)
biography   64: 44, 46

 
Yoshida Misako vs. Suzuki Hideko
East-West Japan Women’s Match 1931   64: 49-50

 
Yoshida Yoichi (b. 1944)
Europe tour (1979) by   13: 3-4

 
Yoshida Yoichi vs. Redmond, Michael
Tengen Preliminary Tournament 1981   25: 42-44

 
Yoshihara Yukari
see also her former name Umezawa Yukari
name change to   125: 8

 
Yoshiie (samurai)  see Minamoto no Yoshiie

 
Yoshiiku (artist)  see Ochiai Yoshiiku

 
Yoshikazu (artist)  see Utagawa Yoshikazu

 
Yoshikuni Ichiro (1916–2011)
death of   126: 10

 
Yoshitaki (artist)  see Utagawa Yoshitaki

 
Yoshitora (artist)  see Utagawa Yoshitora

 
Yoshitoshi (artist)  see Tsukioka Yoshitoshi

 
Yoshitsune (warlord)  see Minamoto no Yoshitsune

 
Yoshizaki Hisahiro vs. Xue Lei
joseki analysis   105: 62-63

 
Yoshu Chikanobu (artist)
Competing for Glory in Shinagawa-ro  (oban triptych, cover note)   103: 1
Sato Tadanobu (cover note)   23: 1

 
Young Carp Tournament  see Hiroshima Aluminium Cup Young Carp Tournament

 
Young players
see also Children’s go as well as Prodigies
“China: Spotlight on Youth” (Oshima Masao)   109: 54-56
Japanese, Kobayashi Koichi’s opinion about promising   72: 57-58
Korean dan players, strength of new   78: 19;  86: 60
youngest Chinese and Japanese play game   97: 5

 
Young stars  see New stars ...

 
Youngest ... records
Iyama Yuta’s records (as of 2010)   121: 44

 
Youngest 1-dan
Ch’oe Cheong (2010)   123: 10
Fujisawa Rina (2010)   121: 7-8*
three prodigies considered as   50: 52

 
Youngest 7-dan
Iyama Yuta, in Japanese go   105: 9*

 
Youngest 8-dan
Iyama Yuta, in Japanese go   116: 6

 
Youngest 9-dan
Chen Yaoye, in go history   112: 3, 4
Cho U, in Japanese go   99: 5
Iyama Yuta, in Japanese go   120: 4
Pak Yeong-hun, in go history   102: 3
Yi Se-tol, in go history   99: 2

 
Youngest challengers
Cho U in Honinbo Title Match 2001   92: 6
Iyama Yuta in big-seven titles (2008)   116: 6

 
Youngest league players
Iyama Yuta in Kisei Leagues 2007   111: 4;  116: 6
Ko Iso in Meijin League 2005-06   105: 9
Yamashiro Hiroshi in Meijin League 1978-79   11: 3, 4*
Yoda Norimoto in Meijin League 1984-85   37: 2*, 3

 
Youngest Meijin
Iyama Yuta (2009)   120: 4

 
Youngest professionals  see Youngest 1-dan

 
Youngest title-holders
see also Youngest Meijin
Iyama Yuta by winning Agon Kiriyama Cup 2005   105: 9*;  116: 6
Iyama Yuta by winning the quadruple crown (2012)   128: 7
Iyama Yuta by winning the quintuple crown (2012)   129: 6
in Japanese top-three titles   98: 6
in Japanese top-seven titles   120: 4
Yoda Norimoto by winning Shinjin-O Title Match 1983   32: 5

 
Youngest women professionals
Xie Yimin (2004 in Japan)   101: 8

 
Youth tournaments
see British Youth Ch’ship ,
Dutch Junior Ch’ship ,
European Youth Ch’ship ,
Fujitsu Cup Under-15 Young Professionals Tournament ,
International New Stars Tournament ,
Nakano Cup U20 Championship ,
New Stars Tournament (China, 18 and under) ,
Ricoh Cup (China, Rising Stars) ,
World Youth Ch’ship ,
as well as Schools tournaments

 
Yu Bin
Bawang Title Match 1995, loses to Cao Dayuan in   73: 6
LG Cup Final 2000, defeats Yu Ch’ang-hyeok in   89: 5
Mingren League 1990, wins   60: 7
Mingren Tournament 2005, wins   106: 7-8
Qiwang Title Match 2000, wins   91: 14
Qiwang Title Match 2002, wins   94: 14
TV Asia Tournament 2004, wins   101: 4*

 
Yu Bin vs. Chang Hao
All-China Individual Championship 1995 (final of Men’s Division)   75: 7-8

 
Yu Bin vs. Cho Chikun
Fujitsu Cup 1988 (Round 1)   51: 7-8

 
Yu Bin vs. Cho U
LG Cup Final 2005 (Games 1-4)   105: 12-26*

 
Yu Chae-hyeong vs. Ch’oe Ch’eol-han
Kiseong Tournament 2003-04 (play-off, Game 3)   110: 60

 
Yu Ch’ang-hyeok
9-dan promotion   77: 5
Chunlan Cup Final 2001, wins   92: 2
Fujitsu Cup Final 1993, defeats Cho Hun-hyeon in   69: 5;  70: 33*
Ing Cup Final 1996, defeats Yoda Norimoto in   78:12
Kiseong Title Match 1989, loses to Cho Hun-hyeon in   58: 7-8
Korea’s number three player   86: 59*
“Korean Tournaments, Highlights from” (analysis)   80: 8-24
KT Cup Masters Final 2003, wins   98: 11
LG Cup Final 1997, loses to Yi Ch’ang-ho in   79: 2;  80: 46
LG Cup Final 1998, loses to O Rissei in   82: 2;  83: 5
LG Cup Final 2000, loses to Yu Bin in   89: 5
LG Cup Final 2002, wins   94: 3;  95: 2*
Maxim Cup 2001, wins   91: 13
Maxim Cup 2002, wins   94: 13
Myeongin Title Match 2001, loses to Yi Ch’ang-ho in   93: 10;  94: 13
Paedal Wang Title Match 1998, defeats Yi Ch’ang-ho in   85: 8
Paedal Wang Title Match 1999, wins   88: 12
P’aewang Title Match 1997, loses to Cho Hun-hyeon in   80: 13
P’aewang Title Match 2003, wins   98: 27
Samsung Cup Final 1996, loses to Yoda Norimoto in   78: 13*, 14, 18-19
Samsung Cup Final 2000, defeats Yamada Kimio in   91: 2
Tong Yang Securities Cup Final 1998, loses to Yi Ch’ang-ho in   83: 3, 12
Wangwi Title Match 1994, defeats Yi Ch’ang-ho in   71: 55
Wangwi Title Match 1995, wins   74: 4, 56

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Cho Hun-hyeon
Fujitsu Cup Final 1993   70: 33-37*
P’aewang Title Match 1997 (Game 3)   80: 8, 13-16
Wangwi Title Match 1995 (Game 7)   74: 56-57

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Ma Xiaochun
Fujitsu Cup Final 1999   86: 4-6

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. O Rissei
LG Cup Final 1998 (Games 1-5)   83: 5-12

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Wang Xi
CSK Cup 2004 (Round 3)   102: 23-25*

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Wu Songsheng
Tekron Cup 1997 (Round 1, middle-game analysis)   80: 8, 12-13

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Yamada Kimio
Samsung Cup Final 2000 (Game 4)   91: 30-32

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Yamashita Keigo
CSK Cup 2003 (Round 2)   98: 5*;  99: 17-20

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Yi Ch’ang-ho
1997 (joseki analysis)   106: 64-66
Kukgi Title Match 1995 (Game 1)   75: 6
LG Cup Final 1997 (Game 3)   80: 40-46
Paedal Wang Title Match 1998 (Game 5)   85: 8-9
Tong Yang Securities Cup Final 1998 (Game 4)   83: 12-16
Wangwi Title Match 1994 (Game 5)   71: 55-56

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Yi Sang-hun
P’aewang Tournament 1997 (semifinal, middle-game analysis)   80: 9, 20-22

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Yi Se-tol
Fujitsu Cup 2002 (final)   96: 13-17
Paedal Wang Title Match 2000 (Game 5)   91: 33-39
Wangwi Tournament 2004   110: 64

 
Yu Ch’ang-hyeok vs. Yoda Norimoto
Ing Cup Final 1996 (Games 1-4)   78: 7-12*
Samsung Cup Final 1996 (Games 1-3)   78: 14-18

 
Yu Chun-ho
Yi Se-tol on   124: 34

 
Yuanyang Cup 2007-08 (1st)
Pak Chi-eun wins (+ results)   114: 2
results of Rounds 1 & 2, quarter- and semifinals   113: 5

 
Yugen Cup Top Stars League (Japan)
2008-09 (2nd): Iyama Yuta wins   118: 8

 
Yugen Monnyu (8th Hayashi) vs. Senchi Senkaku
castle game 1780 (2 stones)   23: 61-63

 
Yugoslav Championship
1979 note   14: 3
1980 note   20: 4

 
Yugoslav Go Association
founded (1978)   12: 6

 
Yugoslav Team Championship
1977 note   7: 4
1979 note   17: 4
1981 note   26: 4

 
Yugoslavia-Austria Team Match
1986 report   44: 5

 
Yugoslavian tournaments
see Belgrade Open Championship ,
Golden Dragon Tournament ,
Slovenian Championship ,
Yugoslav Championship ,
Yugoslav Team Championship

 
Yuki Satoshi
900 wins, reaches   118: 9
Gosei Title Match 1997, loses to Yoda Norimoto in   80: 4
JAL Super Haya-go Tournament 2003, wins   99: 9
Kakusei Title 2003, wins   98: 8
Kansai Ki-in Number One Position Tournament 2006, wins   110: 7
Kansai Ki-in Number One Position Tournament 2007, wins   113: 9
Kansai Ki-in Number One Position Tournament 2008, wins   117: 10
Kansai Ki-in Number One Position Tournament 2009, wins   120: 9
Kisei Leagues 2004 play-off, wins   103: 6
Kisei Title Match 2005, loses to Hane Naoki in   103: 6;  104: 6-7
marriage of   108: 7
NHK Cup 2008-09, wins   118: 7
NHK Cup 2009-10, wins   122: 8
NHK Cup 2011-12, wins   128: 7
Phoenix Cup 2007, wins   112: 7
Sankei Pro-Ama Tournament 2010, wins   123: 7-8
Tengen Title Match 2010, wins   124: 6, 7*
Tengen Tournament 2010, wins   123: 7

 
Yuki Satoshi vs. Chang Hao
Fujitsu Cup 1997 (Round 2, joseki analysis)   81: 57, 59

 
Yuki Satoshi vs. Ch’oe Ch’eol-han
Nong Shim Cup 2010-11 (Shanghai Round)   125: 30-31

 
Yuki Satoshi vs. Hane Naoki
Kisei Title Match 2005 (Games 1-7)   106: 12-39*

 
Yuki Satoshi vs. Kato Masao
Honinbo League 1994-95 (joseki analysis)   78: 62-64

 
Yuki Satoshi vs. Kobayashi Satoru
Oza Tournament 1995 (joseki analysis)   75: 41-43

 
Yuki Satoshi vs. Redmond, Michael
Shin’ei Tournament 1989   60: 65-66
Shinjin-O Tournament 1992   69: 29-32*

 
Yuki Satoshi vs. Song T’ae-kon
CSK Cup 2003 (Round 2)   99: 20-21

 
Yuki Satoshi + Chinen Kaori
Ricoh Cup 1997, win   79: 9

 
Yun Chun-sang
Kuksu Title Match 2007, wins   111: 8

 
Yun Ki-hyeon
resigns as a professional   119: 8

 
Yun Yeong-seon
Haojue Cup Final 2002, wins   95: 2

 
Yurugi Motoharu (governor)
Motoharu and the Severed Head  (cover story by Pinckard)   82: 38

 
Yurumi shicho  see Loose ladder

 Z