N

O

Ob | Og | One | Ot | Out | Oza

O-kage Cup  see Gratitude Cup

 
O Keii
1-dan promotion   114: 8

 
O Meien
900 wins, reaches   122: 9
“1985 Move of the Year”   45: 18-19, 21-25*
“Attacking the Two-Space Extension: Problems”   57: 45-57 c
Daiwa Securities Cup Net Igo Open 2007, wins   111: 5, 6
Honinbo and Meijin Leagues 1985-86, wins places in   41: 3
Honinbo League 1999-2000, wins   89: 8, 39
Honinbo Title Match 2000, defeats Cho Sonjin in   89: 7-8*
Honinbo Title Match 2001, defeats Cho U in   92: 6-7*;  93: 29
Honinbo Title Match 2002, loses to Kato Masao in   95: 8-10*
“An Interview with O Meien” (Sano Shin)   93: 33-34*
NEC Shun’ei Tournament 1991, wins   63: 8
Oza Title Match 2002, defeats Cho Chikun in   96: 6;  97: 6*, 7
ST & Fuma-kira Igo Masters Cup 2012, wins   128: 9
“Why Not Eliminate the Irrational in Go?” (discussion with Kudo Norio and
     Murakami Akira)   45: 60-64*

 
O Meien vs. Cho Chikun
Meijin League 1985-86 (fuseki only)   45: 19, 24-25

 
O Meien vs. Cho Sonjin
Honinbo Title Match 2000 (Games 1-6)   89: 36-38*;  90: 43-53

 
O Meien vs. Cho U
Honinbo Title Match 2001 (Games 1, 2 & 7)   92: 13-23*;  93: 29-33

 
O Meien vs. Kato Masao
Honinbo Title Match 2002 (Games 1-6)   96: 41-74* c

 
O Meien vs. Komatsu Hideki
Shinjin-O Tournament 1985   45: 19, 23-24

 
O Meien vs. Mimura Tomoyasu
Honinbo League 2003-04 (sacrifice analysis)   114: 48-52

 
O Meien vs. Pak Yeong-hun
Fujitsu Cup 2002 (quarterfinal)   95: 14-17, 54

 
O Meien vs. Song T’ae-kon
Fujitsu Cup 2003 (Round 2)   98: 28-30*

 
O Meien vs. Sugiuchi Masao
Judan Tournament 1984-85   45: 18, 21-23*

 
O Meien vs. Yi Ch’ang-ho
Fujitsu Cup 1989 (Round 1)   55: 20-28*
Nong Shim Cup 2004-05 (Shanghai Round)   105: 32-33

 
O Meien + Xie Yimin
Ricoh Cup 2011, win   125: 8

 
O Rissei
900 wins, reaches   100: 9
1,000 wins, reaches   114: 7
1998 performance   83: 5;  84: 2
best-of-seven matches, experience in   83: 4, 36
biographical details   26: 38;  64: 11;  66: 9*
Chunlan Cup Final 2000, defeats Ma Xiaochun in   89: 3-4*
Fujitsu Cup Final 1992, loses to Otake Hideo in   68: 3
Fujitsu Cup Final 1997, loses to Kobayashi Koichi in   80: 3;  81: 7-8*
Honinbo League 1997-98, wins   82: 5;  84: 7
Honinbo Title Match 1998, loses to Cho Chikun in   83: 4*
Judan Title Match 1996, loses to Yoda Norimoto in   76: 2-3*;  77: 27
Judan Title Match 2001, defeats Kobayashi Koichi in   91: 7*;  92: 5-6*
Judan Title Match 2002, defeats Takemiya Masaki in   94: 9;  95: 8, 9*
Judan Title Match 2003, defeats Takao Shinji in   98: 7-8*
Judan Title Match 2004, wins   101: 6
Judan Tournament 1995-96, O Rissei wins   76: 2
Kakusei Title 1989, wins   56: 8-9*
Kisei Title Match 2000, defeats Cho Chikun in   88: 6-7*
Kisei Title Match 2001, defeats Cho Sonjin in   91: 6-7*
Kisei Title Match 2002, defeats Ryu Shikun in   94: 6-7*
Kisei Title Match 2003, loses to Yamashita Keigo in   97: 7-8*;  98: 6-7*
Kisei Tournament 1999 play-off, defeats Hikosaka Naoto in   87: 6
Kobayashi Koichi, 1997 performance against   81: 12-13
LG Cup Final 1998, defeats Yu Ch’ang-hyeok in   82: 2;  83: 5
Meijin League 1997-98, wins   83: 4, 36
Meijin Title Match 1998, loses to Cho Chikun in   84: 2;  85: 23
“New Moves and New Josekis. The Onadare Joseki: A Professional’s Vision of Hell”
     81: 57-62
NHK Cup 1997, wins   79: 8*
Oza Title Match 1995, defeats Cho Chikun in   75: 2*;  76: 11
Oza Title Match 1996, loses to Ryu Shikun in   78: 2
Oza Title Match 1998, defeats Yamada Kimio in   84: 2-3*
Oza Title Match 1999, defeats Cho Chikun in   88: 5-6*
Oza Title Match 2000, defeats Cho Chikun in   91: 5
Oza Title Match 2001, loses to Cho Chikun in   93: 6-7;  94: 5*, 6
Shinjin-O Title Match 1981, wins   25: 4
tesuji problems by   38: 52, 53, 55, 58
titles won (as of 2002)   96: 31

 
O Rissei vs. Cho Chikun
Fujitsu Cup 1991 (semifinal)   66: 8-12*
Honinbo Title Match 1998 (Games 1-6)   84: 6-35* c
Kisei Title Match 2000 (Games 1-6)   88: 20-37*;  89: 32-36
Meijin Title Match 1998 (Games 1-7)   85: 23-38*
Meijin Title Match 1998 (fuseki analysis of Game 5)   84: 43-50
Oza Title Match 1995 (Game 3)   76: 11-13

 
O Rissei vs. Cho Hun-hyeon
Fujitsu Cup 1991 (Round 2)   65: 11-14*
LG Cup 1997-98 (quarterfinal)   81: 22-24
LG Cup 2000-01 (quarterfinal)   91: 28-30

 
O Rissei vs. Cho Sonjin
Kisei Title Match 2001 (fuseki analysis of Game 3)   91: 56-63
Kisei Title Match 2001 (Game 6)   92: 46-50

 
O Rissei vs. Cho U
Judan Title Match 2004 (Game 4)   103: 31-32*

 
O Rissei vs. Hasegawa Sunao
Shinjin-O Title Match 1981 (Game 1)   26: 39

 
O Rissei vs. Ishida Akira
Honinbo League 1998-99 (proper move analysis)   123: 58-59

 
O Rissei vs. Kobayashi Koichi
Fujitsu Cup Final 1997   81: 7-13* c
Ing Cup 1988 (Round 1, fuseki only)   53: 25-26

 
O Rissei vs. Liu Xiaoguang
Fujitsu Cup 1991 (Round 1)   64: 11-17*

 
O Rissei vs. Ogata Masaki
IBM Haya-go Open Tournament 1988 (quarterfinal)   53: 21-22

 
O Rissei vs. Otake Hideo
Fujitsu Cup Final 1992   69: 40-44

 
O Rissei vs. Rui Naiwei
LG Cup 1997-98 (Round 2)   81: 17-22

 
O Rissei vs. Ryu Shikun
Kisei Title Match 2002 (Games 1-6)   94: 15-18;  95: 18-39, 44

 
O Rissei vs. Takemiya Masaki
Judan Title Match 2002 (Games 1-5)   96: 18-40*
Oza Tournament 1982 (ladder analysis)   29: 61

 
O Rissei vs. Yamada Kimio
Honinbo League 1998-99 (joseki analysis)   104: 61

 
O Rissei vs. Yamashita Keigo
Kisei Title Match 2003 (Games 1-5)   98: 7*, 34-41, 50*, 58, 33;  99: 48-65

 
O Rissei vs. Yoda Norimoto
Judan Title Match 1996 (Game 4)   77: 27-29

 
O Rissei vs. Yu Ch’ang-hyeok
LG Cup Final 1998 (Games 1-5)   83: 5-12

 
O-Senchi  see Senchi Senkaku

 
Oba  see Big points

 
Obituaries
see also Memorials
Abe Yoshiteru   120: 9-10*
Asada Shizuo   78: 4
Castledine, Brian (by Chandler)   13: 4
Chen Zude   129: 10
Cho Nam-ch’eol   108: 9*
Fujisawa Hosai   68: 48
Fujisawa Shuko   119: 9
Fujita Goro   70: 11
Hasegawa Kayoko   111: 7
Hashimoto Shoji   121: 10*
Hashimoto Utaro   71: 5-6*
Hayase Hiroshi   129: 10
Hayashi Yutaro   31: 63
Hisai Keishi   88: 11
Hisajima Kunio   107: 8*
Hoshino Toshi   63: 7
Ishibashi Chinami   128: 10
Ishige Kakuo   100: 10
Iwamoto Kaoru   87: 14
Kageyama Toshiro   60: 7
Kaji Kazutame   89: 58
Kajiwara Takeo   121: 9-10*
Kano Yoshinori   85: 51
Kato Masao   103: 8
Kitamura Yoji   122: 10
Kitani Miharu   64: 7, 51
“Kobayashi Reiko 6-dan (1939-96)”   77: 6-8*
Kodama Kunio   94: 12
Konishi Taizo   125: 10-11
Koyama Yasuo   90: 27;  91: 12
Liu Jun   101: 12
Mashiko Fumihiko   125: 11;  126: 10;  128: 64
Minami Yoshimi   126: 10
Miwa Yoshiro   70: 12
Miyamoto Naoki   129: 10
Morikawa Masao   108: 8
Murashima Yoshinori   31: 63
Naganuma Makoto   102: 10
Nakaoka Jiro   101: 9
Nakayama Noriyuki   122: 10
Oeda Yusuke   123: 8-9
Ohira Shuzo   84: 4
Okuma Chikuko   125: 10
Oyama Toshiko   129: 10
Ozaki Harumi   125: 11
Pietsch, Hans   97: 10-11*
“Pinckard, William, In Memoriam: ” (Power)   56: 9, 18
Sakakibara Shoji   115: 9
Sakata Eio   124: 9-10
Sato Sunao   102: 10
Sekine Naohisa   108: 9
Shimada Yoshikuni   126: 10
Shimamura Toshihiro   64: 7*
Shinohara Masami   46: 5-6*
Takagawa Kaku   46: 5*
Tomita Tadao   94: 12
Tono Masaharu   120: 9;  124: 10;  128: 64
Toriki Hisashi   125: 11
Toshimitsu Matsuo   103: 8
Watanabe Fumio   128: 10
Watanabe Reiji   112: 8
Williams, John E.   72: 7
Wimmer, Manfred   74: 5
Yamabe Toshiro   88: 11*
Yamamoto Yutaka   124: 10
Yasuda Kiyoshi   125: 11;  126: 10;  128: 64
Yasunaga Hajime   70: 12*
Yokoyama Kunitada   123: 9
Yoshikuni Ichiro   126: 10

 
Ochiai Yoshiiku (artist)
Hana-zakari Kinki Shoga  (tryptych, cover note)   109: 1
Okumura Hachiemon  (oban print, cover note)   117: 1

 
“Odd Man Out” (Ogawa Tomoko; James Davies)
[4 parts] (endgame problems)   17 ;  18 ;  20 ;  21:  ...

 
Odom, Gary
Invincible: The Games of Shusaku” (book review)   27: 36-38

 
Oeda Yusuke (1935–2010)
death of   123: 8-9

 
Official British Go Association Song Book, The  (T. Mark Hall, ed.)
available (1989)   57: 32

 
Ogata Gekko (artist)
untitled print (cover note)   42: 1

 
Ogata Masaki vs. O Rissei
IBM Haya-go Open Tournament 1988 (quarterfinal)   53: 21-22

 
Ogata Masaki vs. Takao Shinji
Fujisawa Shuko’s Winter Training Camp 1991   66: 48

 
Ogawa Doteki  see Doteki

 
Ogawa Tomoko
500 wins, reaches   115: 8
1986 career   49: 51
biographical details   9: 6*
profile   57: 4*
Women’s Championship 1979, wins   13: 3
Women’s Championship 1980, wins   19: 3
Women’s Honinbo Title Match 1986, wins   46: 3*;  49: 51*
Women’s Meijin Title Match 1997, loses to Nishida Terumi in   79: 8

 
Ogawa Tomoko and James Davies
“Odd Man Out” [4 parts] (endgame problems)   17 ;  18 ;  20 ;  21:  ...

 
Ogawa Tomoko vs. Kobayashi Chizu
Women’s Championship 1978 (Games 1-3)   9: 5-11*

 
Ogawa Tomoko vs. Kobayashi Reiko
Women’s Kakusei Tournament 1995 (joseki analysis)   77: 30, 55

 
Ogawa Tomoko vs. Kusunoki Teruko
Women’s Honinbo Title Match 1986 (Games 1 & 2)   49: 52-55*

 
Ogeima  see Large knight’s move ...

 
Ogeima-gakari  see Large knight approach ...

 
Ogeima-jimari  see Large-knight’s-move enclosure

 
Ogoshi Ichiro
“My Secret Strategies for Handicap Games”   65: 52-55
tesuji problem by   38: 53, 56

 
Oguri Hangan (15th-century son of daimyo)
Oguri Hangan on Horseback  (cover note)   71: 1

 
Ohira Shuzo (1930–98)
biographical details   36: 32*
death of   84: 4
Kisei Tournament 1991, wins 9-dan section of   64: 6-7
“Life-and-Death Problem”   42: 25, 48-49
memory of   121: 46
time, loses on   13: 61
winning streak (1987) of   49: 4*

 
Ohira Shuzo vs. Cha, Jimmy
Fujitsu Cup 1989 (Round 2)   55: 15-17*

 
Ohira Shuzo vs. Fujisawa Shuko
Tengen Title Match 1975-76 (tesuji problem of Game 1)   99: 45, 46-47

 
Ohira Shuzo vs. Go Seigen
Meijin League 1963-64 (fuseki analysis)   5: 61

 
Ohira Shuzo vs. Kobayashi Satoru
IBM Haya-go Open Tournament 1990 (final)   62: 14-17*

 
Ohira Shuzo vs. Liu Xiaoguang
Japan-China Go Exchange 1984 (Round 1)   37: 44-45*

 
Ohira Shuzo vs. Ma Xiaochun
Japan-China Go Exchange 1982 (Round 2)   29: 12-13

 
Ohira Shuzo vs. Rin Kaiho
Kisei Tournament 1982-83 (Stage One, 9-dan final)   36: 31-33

 
Ohira Shuzo vs. Sugiuchi Masao
Gosei Preliminary Tournament 1983   35: 56

 
Oi-otoshi
problem and examples   73: 11, 56-57

 
Oishi Sezaemon Nobukiyo (samurai)
untitled print (cover note)   129: 1

 
Ok Teuk-chin
Wangwi Knockout Tournament 2005, wins   105: 10

 
Okabe Hiromu
becomes Chairman of Nihon Ki-in (2006)   108: 7

 
Okada Yumiko
see also her former name Abe Yumiko
Women’s Strongest Player Title 2002, wins   97: 9

 
Okada Yumiko + Yamada Kimio
Ricoh Cup 2007, win   110: 8

 
Okan Tournament (Crown)
2001 (42nd): Yamashiro Hiroshi wins   94: 10
2002 (43rd): Hane Naoki wins   97: 11
2003 (44th): Hane Naoki wins   100: 9
2004 (45th): Hane Naoki wins   103: 8
2005 (46th): Yamashiro Hiroshi wins   106: 6
2006 (47th): Matsuoka Hideki wins   110: 7-8*
2007 (48th): Hane Naoki wins   114: 7
2008 (49th): Hane Naoki wins   117: 10
2009 (50th): Hane Naoki wins   121: 6
2010 (51st): Yamashiro Hiroshi wins   124: 8, 9
2011 (52nd): Hane Naoki wins   127: 7
2012 (53rd): Hane Naoki wins   129: 8

 
Oki  see Placement

 
Okinawa missions (Edo period)  see Ryukyu missions

 
Okinawa tournaments  see CSK Cup , Igo Asia Cup

 
Okubo Ichigen vs. Chen Zude
Japan-China Go Exchange 1978 (Round 3)   10: 25-27*

 
Okubo Koto (19th-century patron)
touts around Iwasaki Kenzo   32: 61-62

 
Okuda Aya
Women’s Honinbo Tournament 2012, wins   129: 5
Women’s Meijin League 2012-13, wins   129: 8

 
Okuma Chikuko (1922–2011)
death of   125: 10

 
Okumura Hachiemon
cover note   117: 1

 
Okura Prizes
2002: awarded to Hikaru no Go creators   98: 9, 10
2004: recipients   103: 8

 
Old tournaments  see subentry discontinued under Chinese , International , Japanese ,
Korean , Taiwanese tournaments

 
Oldest game records
Japanese (1253)   7: ibc, 53

 
Oldest players
see also Longest-serving professionals
102-year-old wins promotion   59: 56-57

 
Oldest title-holders
Fujisawa Shuko by winning Oza Title Match 1992   69: 8
Shimamura Toshihiro by winning Tengen Title Match 1977   6: ifc*, 2

 
Olleh KT Cup (Korea)
founding of   122: 11
2010 (1st): Yi Se-tol wins (+ results)   124: 10
2011 (2nd): Yi Se-tol wins (+ results)   127: 9

 
Omokuhazushi joseki  see 6-3 point joseki

 
Onadare joseki  see Large avalanche

 
Onda Yasuhiko
biographical details   61: 64*
“Life-and-Death Problems”   61: 64*, 67-68;  66: 49, 52

 
One eye
see also Nakade
“One eye beats no eyes” (proverb)   73: 59, 51

 
One group dies
example   50: 20

 
“One-Minute Life-and-Death Problems”
(problems & answers)   117: 51, 58-59;  126: 44, 64

 
“One-Minute Tesuji Problems”
(problems & answers)   118: 56-59;  126: 53-54, 55-57

 
“One Page Lesson: Endgame Technique” (Kudo Norio; Miwa Yoshiro)
(counting)   27: 48-49;  28: 53-54

 
“One Page Lesson: Semeai Tesuji” (Nakagawa Shinji)
(problem)   28: 54

 
“One-sided” games  see under Unusual games

 
One-space high approach (3-4 point joseki)
see also Attach-and-draw back , Avalanche , Knight’s move , One-space low pincer ,
     One-space jump , Outside attachment , Two-space high pincer
Chinese fuseki, variations in   13: 42-43;  14: 32-33;  15: 37
“The Great Joseki Debate” (Honda Kunihisa)   17: 43-48

 
One-space high approach and knight approach (4-4 point joseki)
see Knight approach and one-space high approach

 
One-space high pincer against knight approach (3-4 point joseki)
“The Great Joseki Debate” (Honda Kunihisa)   26: 27-31
sacrifice variation   115: 50

 
One-space high pincer against knight approach (4-4 point joseki)
appropriate example (analysis) of   6: 43-44;  7: 46-47

 
One-space jump
“Basic Fighting Techniques” (problems and examples by Miyazawa Goro)
     18: 51-54*
first-line (problems), to   55: 59*, 62-64
getting out (example)   33: 36-37
stepping back to defend (example)   69: 54

 
One-space jump after knight approach (4-4 point joseki)
contact play and hane, how to answer the (problem)   58: 52, 56
“Correcting the Mistake” (Kato Masao)   13: 59-61
“Match the Joseki to the Fuseki” (Sekiyama Toshio)   3: 31-36
“New Moves and New Josekis: The Purpose of the Peep” (Abe Yoshiteru)
     77: 30, 55
problems   119: 61;  120: 57-58
second approach move (analysis), pincer against   8: 39-40;  9: 38-41;  10: 41-44;
     11: 37-39
second approach move (problem and analysis), suberi from   11: 44-45
“Trick Moves, Three” (problems by Abe Yoshiteru)   39: 40, 44-45;  40: 39, 42-43

 
One-space jump after one-space high approach (3-4 point joseki)
trick moves (problems)   43: 47, 53

 
One-space low pincer against 3-4 approach (5-3 point joseki)
“The Great Joseki Debate” (Honda Kunihisa)   30: 59-63
“New Joseki” (Abe Yoshiteru)   7: 54-55

 
One-space low pincer against knight approach (3-4 point joseki)
“The Great Joseki Debate” (Honda Kunihisa)   42: 55-61;  48: 59-64
tewari analysis of variation of   59: 62-63
trick move (problem)   45: 40, 42

 
One-space low pincer against knight approach (4-4 point joseki)
appropriate example (analysis) of   5: 64-65;  6: 42-43
forcing moves (analysis)   77: 48-51
hane after 3-3 point invasion, how to defend against   69: 57
“An Introduction to Basic Josekis”. Parts 4-6   85: 60-64;  86: 46-49;  87: 49-52
“The Korean Style: Korean Joseki Innovations”. Part 4 (Oya Koichi)   100: 86-100
post-joseki examples   77: 50;  93: 48-49
problems   119: 61;  120: 57, 58
sanrensei, variations in   10: 39-40
“Unusual Joseki Variations” (Yo Kagen)   93: 46-47

 
One-space low pincer against one-space high approach (3-4 point joseki)
“After the Joseki: Early Middle Game Strategy” (Miyashita Shuyo)   31: 58-59
atari, when to play   76: 49-50
“The Great Joseki Debate” (Honda Kunihisa)   49: 59-ibc*
“Joseki Amateurs Don’t Know” (Abe Yoshiteru)   16: 52-53
magari as big follow-up move   70: 40-41
problem (by Aoki Kikuyo and Nakamura Chikako)   120: 58-60
relation to fuseki (discussion)   64: 57-58
tewari analysis of variation of   59: 67-68
trick move (problem)   92: 24, 52-53
trick move variation   49: 64-ibc
“Trick Moves, Three” (problems by Abe Yoshiteru)   44: 31-33

 
Online games
“Seen on the Net” [3 parts] (van Zeijst)   113: 48-52;  114: 44-47;  115: 56-60;
     116: 56

 
Online tournaments
see also Daiwa Securities Cup Net Igo Ladies , Daiwa Securities Cup Net Igo Open ,
     Daiwa Securities Grand Champion Tournament , IGS “Super Fast Go” ,
     Internet World Open Tournament , Japan-China Cyberspace “5x5” Team Match
automated tournament system on Kiseido Go Server   98: 42, 43-44

 
Onna Kikaku Oteai 1907 (Women’s Go Tournament)
results   64: 48
Tsuzuki Yoneko vs. Takeda Itsuko   64: 47

 
Onodera Toemon Hidetome (17th-century samurai)
untitled print (cover note)   38: 1

 
Open tournaments  see individual tournaments

 
Opening  see Fuseki

 
Organizations  see Associations , Clubs , Foundations , Institutes

 
Origin of go
“Invention or Evolution?” (letter to the editor by Potter)   75: 9
note on   42: 21
sources for studying   37: 16-17
“The Earth, the Dead and the Darkness: A Speculative Essay on the Creation of Go
     in Early China” (Shotwell)   70: 47-61;  book ;  web

 
“Origin of the Avalanche Joseki, The” (Fujisawa Shuko)
(extracts from Go Super Book 1)   34: 55-61

 
“Original Handicap Strategy” (Miyamoto Naoki)
[7 parts]   1 – 7:  ...

 
Original moves
“Original Moves” (problems from actual games)   100: 75-85*

 
Osae  see Blocking move

 
Osai Fusatane (artist)
Portrait of the Floating World in Full Bloom  (print, cover note)   39: 1

 
Osawa Narumi
JAL Women’s Lightning Go Tournament 2005, wins   104: 8
Women’s Kakusei Tournament 1999, wins   87: 4
Women’s Kakusei Tournament 2003, wins   97: 11

 
Osawa Narumi + Cho Chikun
Ricoh Cup 2008, win   114: 7

 
Oshi-tsubushi
“Basic Fighting Techniques” (problems and example by Miyazawa Goro)
     39: 41, 45-46
securing two eyes (problem and example)   78: 53, 56-57

 
Oshima Masao
“China: Spotlight on Youth”   109: 54-56
“The Korean Go Boom”   86: 54-60

 
Oshiro-go  see Castle games

 
Osram Korea Cup: New Stars Successive Wins Strongest Player Tournament
2003 (3rd): Song T’ae-kon wins   99: 10
2005 (5th): Kang Tong-yun wins   105: 10
2006 (6th): Pak Cheong-sang wins (+ results)   109: 9;  110: 8
2007 (7th): Kang Tong-yun wins (+ results)   113: 10

 
Ota Seido vs. Endo Takahiro
endgame exercise   10: 45-48

 
Ota Seido vs. Mikawa Shinji
endgame exercise   7: 49-53

 
Ota Seido vs. Takama ?
endgame exercise   10: 45-48

 
Ota Seido vs. Uenishi ?
endgame exercise   7: 49-53

 
Ota Yuzo vs. Shusaku
sanjubango 1853 (middle-game problem of Game 17)   15: 41, 42-43
sanjubango 1853 (piano composition of Game 6)   49: 57;  63: 8

 
Ota Yuzo vs. Shuwa
undated games (middle-game problems)   1: 51...55;  2: 54-59;  3: 54...59;
     5: 70...73;  6: 59...62;  8: 52...55

 
Otake Hideo
biographical details   19: 34*
Chairman of Nihon Ki-in (2008), becomes   118: 9
Cho Chikun, rivalry with   24: 39;  30: 16;  34: 33;  120: 8
Cho Chikun in Meijin Title, rivalry with   34: 32;  39: 17
Fujisawa Shuko, rivalry with   24: 50
Fujitsu Cup Final 1992, defeats O Rissei in   68: 3
Gosei award ceremony (1981)   34: 13*
Gosei League 1978, wins   8: 2
Gosei Title Match 1978, wins   9: 2;  10: 2*, 21
Gosei Title Match 1980, wins   20: 2*, 3;  21: 2, 3
Gosei Title Match 1981, wins   25: 2-3*
Gosei Title Match 1982, wins   28: 2;  29: 2;  30: 15*
Gosei Title Match 1983, wins   32: 4
Gosei Title Match 1984, wins   36: 2;  39: 54
Gosei Title Match 1985, defeats Kudo Norio in   40: 2;  44: 55
Gosei Tournament 1980, wins   20: 2, 3
Honinbo League 1987-88, wins   51: 3
Honinbo Title Match 1988, loses to Takemiya Masaki in   52: 2*;  54: 37*
IBM Haya-go Open Tournament 1989, wins   56: 4-5;  59: 39 c
Ing Cup Final 1993, loses to Seo Pong-su in   69: 5*;  70: 13
Judan Title Match 1980, wins   18: 2;  19: 2
Judan Title Match 1981, wins   24: 2
Judan Title Match 1993, wins   69: 10
Judan Title Match 1994, defeats Kobayashi Koichi in   70: 8
Judan Title Match 1995, loses to Yoda Norimoto in   73: 45
Judan Tournament 1984-85, wins   41: 34
Judan Tournament 1992-93, wins   69: 10
Kakusei Title 1983, wins   31: 5
Kakusei Title 1984, wins   34: 3
Kato Masao, rivalry with   35: 33;  39: 55
Kisei Title Match 1990, loses to Kobayashi Koichi in   58: 4-5;  60: 30*
Kisei Tournament 1980 play-off, wins   22: 2
Kitani Minoru, offers respects at grave of   16: ifc*
Kobayashi Koichi, rivalry with   60: 30-31
Meijin League 1977-78, wins   10: 2
Meijin League 1983-84, wins   36: 2
Meijin League 1991-92, wins   68: 5, 6
Meijin League 1992-93, wins   69: 11, 12
Meijin Title Match 1977, loses to Rin Kaiho in   5: ifc*, 5-6*
Meijin Title Match 1978, wins   10: 2-3
Meijin Title Match 1979, defeats Sakata Eio in   16: 2
Meijin Title Match 1982, loses to Cho Chikun in   29: 2;  30: 58
Meijin Title Match 1983, loses to Cho Chikun in   32: 4;  33: ifc*, 2;  35: 26
Meijin Title Match 1984, loses to Cho Chikun in   36: 2, 5;  37: 2*;  39: 17, 39*, 40
Meijin Title Match 1990, loses to Kobayashi Koichi in   61: 3-4;  62: 6, 39
Meijin Title Match 1992, loses to Kobayashi Koichi in   68: 5-6;  69: 7-8
Meijin Title Match 1993, loses to Kobayashi Koichi in   70: 6
Oza Tournament 1983, wins   32: 4, 5
Rin Kaiho, rivalry with   4: 2
rivalries  see subentries Cho , Fujisawa , Kato , Kobayashi , Rin , Sakata , Takemiya
Sakata Eio, rivalry with   16: 17
Shusaku memorial stone visited by   34: 39*
style of   34: 32;  54: 37*
suffers from a slipped disc (1982)   30: 20-21
Takemiya Masaki, rivalry with   54: 37*
TV Asia Tournament Final 1994, defeats Qian Yuping in   71: 2-3

 
Otake Hideo vs. Awaji Shuzo
Gosei Title Match 1983 (Games 1-5)   34: 12-30* c

 
Otake Hideo vs. Cho Chikun
Gosei Title Match 1979 (Games 1-3)   16: 5-11*
Gosei Title Match 1980 (Games 1-4)   21: 3*;  22: 11-27*
Gosei Title Match 1982 (Games 1-5)   30: 6-15*
Gosei Title Match 1986 (Games 1-3)   47: 38-49*
Gosei Title Match 1986 (tesuji problem of Game 1)   98: 45, 48
Judan Title Match 1982 (Games 1-4)   29: 15-25
Kisei Tournament 1980 (play-off, Games 1-3)   24: 39-49*
Meijin League 1989-90   61: 6
Meijin Title Match 1980 (Games 1-6)   22: ifc*, 29-41*;  23: 8-25*, 27*
Meijin Title Match 1982 (Games 1-5)   30: 16-35*, 58
Meijin Title Match 1983 (Games 1-5)   34: 32-45*;  35: 23-32*
Meijin Title Match 1984 (Games 1-7)   39: 17-40*

 
Otake Hideo vs. Cho Hun-hyeon
Fujitsu Cup 1990 (Round 2)   60: 16-19*

 
Otake Hideo vs. Fujisawa Shuko
Kisei Title Match 1981 (Games 1-4)   23: ifc*;  24: 50-ibc c
Kisei Title Match 1981 (proper move analysis of Game 4)   126: 60-61

 
Otake Hideo vs. Hashimoto Shoji
Gosei Tournament 1977 (?) (joseki analysis)   5: 66-67
Judan Title Match 1981 (Games 1-3)   24: 3*;  25: 26-37*
Kisei Tournament 1979-80 (Stage Three, quarterfinal)   24: 35-37;  25: 5

 
Otake Hideo vs. Honda Kunihisa
Gosei Tournament 1980 (play-off, Games 1 & 2)   22: 6-11

 
Otake Hideo vs. Hua Xueming
Fujitsu Cup 1994 (Round 2)   71: 43-46*

 
Otake Hideo vs. Ishida Yoshio
IBM Haya-go Open Tournament 1989 (final)   59: 39-41

 
Otake Hideo vs. Kato Masao
Gosei Title Match 1978 (Games 1-4)   9: 31-33*;  10: 12-21
Gosei Title Match 1981 (Games 1-4)   25: 3*;  26: 12-21
Gosei Title Match 1984 (Games 1-4)   39: 54-62
Honinbo League 1976-77   3: 10-14
Honinbo League 1976-77 (play-off)   3: 14-19
Judan Title Match 1980 (Games 1-5)   20: 20-37*
Meijin League 1977-78 (play-off)   11: 13-15
Nihon Ki-in Championship 1974 (fuseki analysis)   12: 37-38
Oza Title Match 1983 (Games 1 & 2)   35: 33-37*

 
Otake Hideo vs. Kobayashi Koichi
Judan Title Match 1985 (Games 1-3)   41: 36-43
Kisei Title Match 1990 (Games 1-5)   59: 7-13;  60: 31-33, 36-45*
Kisei Tournament 1977 (Stage Three, quarterfinal)   7: 14-15
Kisei Tournament 1984 (Stage Three, tesuji analysis)   41: 49-50
Meijin Title Match 1990 (Games 1-6)   62: 40-63* c
Meijin Title Match 1992 (proper move analysis of Game 7)   126: 61-62

 
Otake Hideo vs. Kudo Norio
Gosei Title Match 1985 (Games 1-4)   44: 48-55*
Judan Tournament 1979-80   17: 26
Judan Tournament 1979-80 (play-off)   20: 17-20

 
Otake Hideo vs. Magari Reiki
Honinbo League 1976-77   2: 23-24

 
Otake Hideo vs. Nie Weiping
NEC Japan-China Super Go Series 1986-87   50: 7-13* c

 
Otake Hideo vs. O Rissei
Fujitsu Cup Final 1992   69: 40-44

 
Otake Hideo vs. Redmond, Michael
Judan Preliminary Tournament 1987   50: 30-31
Tengen Tournament 1989-90   60: 62-64

 
Otake Hideo vs. Rin Kaiho
Judan Tournament 1984-85 (play-off)   41: 34-35
Kisei Tournament 1979 (Stage Three, semifinal)   19: 35-36
Meijin League 1989-90   61: 7
Meijin League 1990-91   67: 27-30
Meijin Title Match 1977 (Games 1-4)   5: 16-27;  6: 5-13
Meijin Title Match 1978 (Games 1-6)   10: ifc*;  11: 16-34, 39

 
Otake Hideo vs. Rui Naiwei
Ing Cup 1992 (semifinal, Games 1-3)   69: 20-28

 
Otake Hideo vs. Sakata Eio
Kisei Tournament 1978 (Stage One, 9-dan final)   13: 27-30
Kisei Tournament 1978 (Stage Two, final)   13: 30-32
Meijin Title Match 1979 (Games 1-5)   15: ifc*;  16: 17-30*;  17: 6-11*

 
Otake Hideo vs. Sato Masaharu
Kisei Tournament 1979 (Stage Three, quarterfinal)   19: 32-36

 
Otake Hideo vs. Seo Pong-su
Ing Cup Final 1993 (Games 1-5)   70: 13-28* c, 37

 
Otake Hideo vs. Takemiya Masaki
Honinbo Title Match 1988 (Games 1-7)   54: 38-64* c;  55: 64

 
Otake Hideo vs. Yoda Norimoto
Judan Title Match 1995 (Games 1-3)   73: 45-51*
Judan Title Match 1995 (post-joseki analysis of Game 1)   77: 50

 
Otake Hideo and Futakuchi Sotoyoshi
An Easy Introduction to Go  (book review by Davies)   18: 61

 
Oteai (Nihon Ki-in rating tournament)
1933 (Go Seigen vs. Kojima)   16: 15-16
1933 (Go Seigen vs. Kosugi Tei)   35: 19-20
1960 (Kada vs. Kuwahara)   22: 41
1971 triple ko (Fukui vs. Cho Chikun)   50: 18
1973 (Magari vs. Kato, fuseki analysis)   13: 41
1977 promotions   3: 2-3;  5: 40
1977 (?) (Ezura vs. Hanawa, joseki analysis)   1: 46-47;  5: 67-68
1978 game statistics   12: 4
1978 promotions   8: 3*
1978 (?) (Abe vs. Sanno, joseki analysis)   9: 49-50
1978 (Ando vs. Kerwin)   8: 32-33, 44
1978 (Nagasaki vs. Wimmer)   12: 34-35*
1978 (Wimmer vs. Sato)   8: 31-32
1979 prizes   17: 3
1979 promotions   13: 26*, 61;  15: 3-4*;  16: 3
1979 (Anonymous vs. Kaku)   17: 36-38
1979 (Anonymous vs. Ko Mosei)   18: 51
1981 promotions   23: 3;  24: 5*;  26: 2
1981 (Inoue vs. Redmond, middle-game analysis)   43: 7-8
1981 (Komatsu vs. Redmond, middle-game analysis)   43: 6-7
1982 promotions   28: 3;  29: 3
1982 (Koyama vs. Redmond, middle-game analysis)   43: 7-8, 9
1983 (Shinkai vs. Tanimiya)   34: 11
1983 (Shiratori vs. Redmond)   34: 31
1984 promotions   36: 3;  37: 4*
1984 prizewinners   37: 5
1985 promotions   41: 3
1985 (Kaku vs. Redmond)   43: 12-14
1985 (Redmond vs. Enda, middle-game analysis)   43: 9-10
1986 promotions   46: 5
1986 (Abe vs. Shirae)   48: 50
1988 promotions   53: 4
1990 promotions   61: 5
1993 promotions   70: 10
1994 promotions   71: 6
1997 promotions   79: 9
1999 promotions   87: 5
2000 promotions   89: 57
2000 (Aoki vs. Koyama)   93: 45
2001 promotions   92: 8;  93: 10;  94: 10
2002 promotions   95: 10;  96: 8;  97: 48
abolition of   97: 11-12;  103: 9
Go Seigen’s performance in   35: 14, 15-16
Nihon Ki-in’s reform of rating system   16: 4, 37;  22: 3
prize money   50: 51
“The Professional Rating Tournament” (Power)   50: 47-52*;  book 1 ;  book 2
Sakata Eio’s performance in   50: 58-59, 60
winning streaks in   50: 52;  96: 8;  98: 10

 
Ottawa Tournament
1977 note   7: 5

 
Outside attachment against 3-4 approach (5-4 point joseki)
“Capture the cutting stone” (proverb)   70: 41
trick moves (problems)   47: 38, 49-50

 
Outside attachment against one-space high approach (3-4 point joseki)
atari problem   76: 47, 50-51
counter attachment (problem)   92: 24, 53-54
“The Great Joseki Debate” (Honda Kunihisa)   29: 53-58
“New Joseki” (Abe Yoshiteru)   12: 59-60
trick move (problem)   43: 47, 54
two-step hane, role of   61: 53-54

 
Outside liberties
“Fill the outside liberties first” (proverb)   73: 59, 62;  74: 49, 52-53

 
Outstanding players  see Top players

 
Overconcentration
problem   122: 59

 
Overplays
two-step hane (examples)   60: 60

 
Overseas title games
become the latest fashion (1988)   51: 33
Kisei Title (1985...89)   56: 32

 
Oversights
famous tesuji not seen by both players (1787)   22: 64
“game recorder’s tesuji” (analysis) by Shioiri Itsuzo (1951)   36: 11-12
Kobayashi Koichi’s costly blunder (Honinbo League 1982-83)   31: 4

 
Overtime  see Byo-yomi

 
Oya Koichi
biographical details   100: 86*
“The Korean Style: Korean Joseki Innovations”. Parts 1-13   86 – 88 ;
     100 – 109:  ...

 
Oya Koichi vs. Han Ch’eol-kyun
1998 (joseki analysis)   101: 45-46

 
Oyama Kunio vs. Kajiwara Takeo
Kisei Tournament 1977 (joseki analysis)   2: 44-45;  5: 68-69

 
Oyama Toshiko (1920–2012)
death of   129: 10

 
Oza (Japanese title)
see also Oza Preliminary Tournament , (Main) Tournament , Title Match
Kato Masao’s domination in 1980s of   44: 55
title-holders and challengers 1953-81   27: 17

 
Oza Main Tournament  see Oza Tournament

 
Oza Preliminary Tournament
1979 (27th) (?): Sakakibara vs. Kajiwara (joseki analysis)   13: 58-59
2009 (58th): Suzuki Shinji vs. Shiraishi Yuichi (middle-game problem)   120: 60

 
Oza Title Match 1977 (25th)
Kudo Norio defeats Cho Chikun   5: 6*;  6: 22-23
Games 1 & 2   6: 14-23

 
Oza Title Match 1978 (26th)
Ishida Yoshio wins   11: 2
Games 1-3   11: 2*;  12: 8-17*

 
Oza Title Match 1979 (27th)
Kato Masao wins (+ results)   16: 2
Games 1 & 2   16: 3*;  17: 23-25;  18: 6-8

 
Oza Title Match 1980 (28th)
Kato Masao wins (+ results)   22: 2
Games 1 & 2   23: 35-41

 
Oza Title Match 1981 (29th)
Hashimoto Shoji wins (+ results)   26: 2*
pize money   27: 8
Games 1-3   27: 7-17
interview with Hashimoto Shoji   27: 17

 
Oza Title Match 1982 (30th)
Kato Masao wins   29: 3, 4
Games 1 & 2   30: 36-40*

 
Oza Title Match 1983 (31st)
Kato Masao wins (+ results)   33: 2
Games 1 & 2   35: 33-37*

 
Oza Title Match 1984 (32nd)
Kato Masao defeats Yamashiro Hiroshi   36: 3*, 5;  37: 2*;  40: 50, 53-54
pize money and change of format   39: 62
results   37: 2
Games 1-3   39: 63-64*;  40: 50-54

 
Oza Title Match 1985 (33rd)
Kato Masao defeats Kobayashi Koichi   41: 2;  44: 58
results   41: 2
Games 1-3   42: 46;  44: 55-58
Game 2 (fuseki only)   46: 39*

 
Oza Title Match 1986 (34th)
Kato Masao wins (+ results)   46: 3
prize money   48: 9
Games 1-4   48: 7-22*

 
Oza Title Match 1987 (35th)
Kato Masao wins (+ results)   50: 3*

 
Oza Title Match 1988 (36th)
Kato Masao defeats Takemiya Masaki (+ results)   54: 3-4
Takemiya Masaki forfeits Game 1   54: 4

 
Oza Title Match 1989 (37th)
Kato Masao defeats Hane Yasumasa (+ results)   56: 8;  57: 3 c;  58: 5 c

 
Oza Title Match 1990 (38th)
Hane Yasumasa defeats Kato Masao   62: 6*;  63: 34 c
prize money   63: 37
results   61: 4;  62: 6
Game 5   63: 34-37*

 
Oza Title Match 1991 (39th)
Fujisawa Shuko defeats Hane Yasumasa (+ results)   65: 6*

 
Oza Title Match 1992 (40th)
Fujisawa Shuko defeats Kobayashi Koichi (+ results)   69: 8

 
Oza Title Match 1993 (41st)
Kato Masao defeats Fujisawa Shuko (+ results)   70: 6
Kato family at Oza award ceremony   70: 7*

 
Oza Title Match 1994 (42nd)
Cho Chikun defeats Kato Masao (+ results)   72: 2-3

 
Oza Title Match 1995 (43rd)
O Rissei defeats Cho Chikun   75: 2*;  76: 11
Game 3   76: 11-13

 
Oza Title Match 1996 (44th)
Ryu Shikun defeats O Rissei (+ results)   78: 2

 
Oza Title Match 1997 (45th)
Yamada Kimio defeats Ryu Shikun (+ results)   81: 4

 
Oza Title Match 1998 (46th)
O Rissei defeats Yamada Kimio (+ results)   84: 2-3*

 
Oza Title Match 1999 (47th)
O Rissei defeats Cho Chikun   88: 5-6*
results   87: 7*;  88: 6

 
Oza Title Match 2000 (48th)
O Rissei defeats Cho Chikun (+ results)   91: 5

 
Oza Title Match 2001 (49th)
Cho Chikun defeats O Rissei (+ results)   93: 6-7;  94: 5*, 6

 
Oza Title Match 2002 (50th)
O Meien defeats Cho Chikun   96: 6;  97: 6*, 7
results   97: 7

 
Oza Title Match 2003 (51st)
Cho U wins (+ results)   100: 5-6*

 
Oza Title Match 2004 (52nd)
Cho U wins (+ results)   103: 5-6*

 
Oza Title Match 2005 (53rd)
Cho U wins (+ results)   105: 7;  106: 5

 
Oza Title Match 2006 (54th)
Yamashita Keigo wins (+ results)   109: 6;  110: 5*

 
Oza Title Match 2007 (55th)
Yamashita Keigo wins (+ results)   113: 9;  114: 4 c

 
Oza Title Match 2008 (56th)
Cho U wins (+ results)   117: 7

 
Oza Title Match 2009 (57th)
Cho U wins (+ results)   120: 6;  121: 4*

 
Oza Title Match 2010 (58th)
Cho U wins (+ results)   124: 6*

 
Oza Title Match 2011 (59th)
Cho U wins (+ results)   127: 5

 
Oza Title Match 2012 (60th)
Iyama Yuta wins (+ results)   129: 6-7*
Game 3   129: 62-63

 
Oza Tournament 1971 (20th)
Kobayashi K. vs. Kitani R.   46: 46-47*

 
Oza Tournament 1977 (25th)
Iwamoto vs. Takemiya   2: 19-23
Kitamura vs. Abe (joseki analysis)   15: 45
Kudo vs. Honda (joseki analysis)   4: 46-47;  5: 69-70

 
Oza Tournament 1978 (26th)
semifinal winners   10: 44
Rin vs. Ishida Y.   11: 7-8

 
Oza Tournament 1979 (27th)
Kato Masao wins   15: 3

 
Oza Tournament 1981 (29th)
Hashimoto Shoji wins   25: 4

 
Oza Tournament 1982 (30th)
Kato Masao wins   29: 3
Takemiya vs. O Rissei (ladder analysis)   29: 61

 
Oza Tournament 1983 (31st)
Otake Hideo wins   32: 4, 5

 
Oza Tournament 1984 (32nd)
Yamashiro Hiroshi wins   36: 3*

 
Oza Tournament 1985 (33rd)
Kobayashi Koichi wins   40: 2

 
Oza Tournament 1986 (34th)
Rin Kaiho wins   45: 4

 
Oza Tournament 1987 (35th)
semifinal winners   49: 4

 
Oza Tournament 1988 (36th)
Takemiya Masaki wins   53: 4

 
Oza Tournament 1989 (37th)
Hane Yasumasa wins   56: 8

 
Oza Tournament 1991 (39th)
quarterfinal winners   64: 7

 
Oza Tournament 1992 (40th)
Kobayashi Koichi wins   68: 5

 
Oza Tournament 1995 (43rd)
players reaching quarterfinals   73: 3
semifinal winners   74: 3
Yuki vs. Kobayashi S. (joseki analysis)   75: 41-43

 
Oza Tournament 1997 (45th)
semifinal winners   80: 4

 
Oza Tournament 1998 (46th)
“Redmond, Michael beats Cho Chikun”   84: 36-37

 
Oza Tournament 1999 (47th)
Cho Chikun wins   86: 2-3
Sakai vs. So Yokoku   85: 21-22
Kobayashi K. vs. Yokota   86: 50-52

 
Oza Tournament 2000 (48th)
Cho Chikun wins   90: 8

 
Oza Tournament 2001 (49th)
semifinal winners   92: 8

 
Oza Tournament 2003 (51st)
Cho U wins   99: 8

 
Oza Tournament 2004 (52nd)
Yamashita Keigo wins   102: 8

 
Oza Tournament 2005 (53rd)
Yamashita Keigo wins   105: 7

 
Oza Tournament 2006 (54th)
semifinal winners   108: 7

 
Oza Tournament 2007 (55th)
Imamura Toshiya wins   113: 9

 
Oza Tournament 2008 (56th)
Cho U wins   117: 7
semifinal winners   116: 7

 
Oza Tournament 2009 (57th)
Yamada Kimio wins   120: 6

 
Oza Tournament 2010 (58th)
Yamada Kimio wins   123: 7

 
Oza Tournament 2011 (59th)
Hane Naoki wins   126: 9;  127: 5

 
Ozaki Harumi (1927–2011)
death of   125: 11

 P